Nyhetsarkiv 2016

Till huvudkontoret i Västerås söker vi nu en säljare. Du kommer att arbeta med både privata företag och offentliga myndigheter och du har både en säljande men även en byggteknisk funktion. Engagemang, nyfikenhet, och intresse är ledord för tjänsten och vi ser med glädje fram emot din ansökan.

Året börjar närma sig sitt slut och vi önskar alla våra kunder och leverantörer en God Jul och en bra start på det nya året. Vår kundtjänst kommer ha öppet som vanligt men i begränsad styrka så svarstiden kan vara något längre just i mellandagarna. Njut av ledigheten så ses vi åter i januari.

Det pågår en flyktingkris ute i många kommuner just nu. Bostäder måste fram snabbt och mellan kommunerna blir tonläget allt högre om vem som har den tuffaste situationen.

ISO-certifierade har Expandia varit inom både miljö och kvalitet sedan 2012. Nu är vi glada att även kunna visa upp en SINTEF-certifiering som är en norsk produktcertifiering inom miljö och kvalitet.

Stockholm kommer att klara att ta emot 69 procent av de 2.810 nyanlända som anvisats till kommunen i år. 265 av dem kommer att få börja sina nya liv på hotell och i vandrarhem. En knapp tredjedel får vänta.

På torsdag åker hela Expandia, 53 personer, till Reykjavik för att utvecklas, lära känna varandra och inspireras. Under torsdag och fredag är vår tillgänglighet därför något begränsad både på mail och telefon. Vi hoppas på våra kunders förståelse. På måndag är verksamheten i full gång igen så då fortsätter vi med det vi gör bäst, att lösa akuta lokalbehov.

Arvidsjaurs kommun har angenäma problem. Antalet elever i grundskolan har ökat så mycket att skolan inte räcker till. Nu i veckan monterar Expandia 7 moduler som bildar extra klassrum till Ringelskolan. P4 Norrbotten har varit på plats på montageplatsen.

En ny lag tvingar landets kommuner att ta emot ett visst antal flyktingar varje år, men hittills i år har kommunerna bara lyckats få fram bostäder till hälften.

I dag finns det cirka 10.000 skolplatser i Bromma. Fram till år 2040 kommer det att behövas ytterligare 4.000 skolplatser i stadsdelen enligt utbildningsförvaltningen. Nu ska det byggas ännu fler bostäder i Mariehäll/Annedal. – Skolbristen i området är redan akut, när det kommer ännu fler barn går det inte längre, säger Björn Ljung (L).

Stadsdelen Lundby i Göteborg fortsätter sin snabba positiva tillväxt och är en utmaning för de som styr och planerar. Enligt prognosen för kommande femårsperiod tillkommer 6000 nya invånare till Lundby. 300 fler förskolebarn och nästan 1000 fler barn i grundskolan. Men var ska alla barn få plats?

Antalet skolplatser i länet är för få och tillfälliga paviljonger blir därför en allt vanligare syn på Stockholms skolgårdar. Elever på nästan var tredje kommunal grundskola i Stockholm har undervisning i paviljonger. Totalt finns över 230 klassrum i tillfälliga byggnader – och fler kommer det att bli, visar Mitt i:s kartläggning.

En enkät till alla Sveriges kommuner som TV4 har gjort visar att Sveriges skolor brottas med stora problem i flyktingkrisens spår. Lokalbrist och brist på behöriga lärare är de största utmaningarna.

Uppsala är en av de kommuner som har legat i topp när det gäller att öppna nya modulförskolor visar Svt Uppsala. Kommunen uppger att tjugo procent av kommunens hundra kommunala förskolor idag håller till i moduler. Jesper Djupström är nytillträdd lokalchef inom utbildningsförvaltningen och han förklarar att modulförskolorna är nödvändiga för att alla barn ska kunna få en förskoleplats i tid.

– Nu bygger vi ut skol-Stockholm i en rasande takt och gör den största ökningen av investeringar i skollokaler i stadens historia, säger skolborgarrådet Olle Burell (S). – Det blir både nybyggen, ombyggnader och paviljonger, men huvudinriktningen är permanenta skolbyggnader. 5 procent av det totala skolbeståndet idag är tillfälliga paviljonger.

Fastigheter som byggs med tillfälliga bygglov blir allt vanligare för kommuner i akut behov av nya förskolor, skolor och bostäder. Men många frågar sig om de tillfälliga husen verkligen måste ha samma standard som permanenta hus? I senaste avsnittet av podcasten Fastighet i Fokus diskuteras detta och mycket annat som rör moduler. Expandias VD är självklart med som expert i frågan.

Härliga konversationer, bra engagemang och intresserad publik! Business Arena Sthlm levererar i år igen. Idag pratade Expandias försäljningschef Martin Lundberg om modulernas roll i samhällsutvecklingen, ett ämne som många i branschen har åsikter om. Uttryck din åsikt du med #expandia #businessarena

Det är inte bara storstäderna som har behov av snabba, tillfälliga lokallösningar utan lokalbristen är påtaglig i de flesta av Sveriges kommuner. Hör vår Vd Jonas Wallstedt uttala sig i Sveriges Radio om hur läget ser ut på marknaden just nu.

Kommuner brottas mot tiden när det kommer till nybyggnation. Äldre ska inte behöva bo kvar hemma mot sin vilja menar äldrenämndens ordförande Solveig Nilsson (S) i Västerås. Men platsbrist på de olika boendena sätter stopp.

Dagen före skolstart fick Lyckeskolan i Marks kommun provsvar på inomhusluften. Lokalerna var olämpliga att vistas i och det beslutades att inte öppna skolan. Nu blir Expandias tillfälliga paviljonger en välkommen lösning på problemet.

Trycket från flyktingströmmen och en påtaglig brist på skollokaler sätter fart på modulbranschen. ”Den offentliga sektorn skulle inte klara sig utan vår bransch”, säger Jonas Wallstedt till Dagens Industri.

Var femte barn som nu börjar förskoleklass i Stockholm får inte gå på den skola deras föräldrar valde. Trängseln i Stockholmsskolorna ökar och barackerna, de tillfälliga skolbyggnaderna, blir fler.

Expandia har tecknat ett ramavtal med SISAB som äger och förvaltar merparten av Stockholms för-, grund- och gymnasieskolor. Avtalet löper på tre plus ett år och avser hyra av paviljonger.

Därför är sommaren den bästa tiden att söka sig vidare – det är nu du ska passa på, skriver Dagens Industri. Kanske någon av våra 4 lediga tjänster på Expandia är något för dig?

Kommunerna bygger tusentals bostäder – men glömmer bort skolorna. I 60 av de 100 områden där det byggts mest har kommunerna satt skolbarn i paviljonger visar DNs granskning.

Mia Lindell har precis börjat sin anställning som projektledare på sydkontoret i Klippan. Mia kommer närmast från Båstads kommun där hon arbetat som projektledare för ombyggnation av skolor och förskolor och lärde därigenom känna oss på Expandia. Välkommen Mia, kul att ha dig med i gänget!

Det går riktigt bra för Moelvens svenska byggenheter just nu där Expandia tillverkar en del sin modulflotta. Så bra att bolaget nu kan tar över omkring 100 bemanningsanställda.

Expandia önskar alla kunder och leverantörer en glad sommar! Vi har mängder av modulmontage att genomföra i juli och augusti och håller kontoret öppet hela sommaren, dock med något begränsade resurser.

Debatten om brist på platser på äldreboenden runt om i landet är just nu intensiv, skriver Sabina Joyau i Dagens Samhälle. Ofta handlar det om äldre som känner sig otrygga när de bor kvar i sina hem. En majoritet av morgondagens äldre, 70 procent, föredrar ett äldreboende framför hemtjänst, enligt en undersökning som Vårdanalys gjort.

Dagens Samhälle har genomfört en enkät om skollokalbehovet hos Sveriges kommuner. Där går att läsa att två tredjedelar av landets kommuner har akut brist på skollokaler. Klasser blir nu större och elever undervisas i modulhus, baracker, paviljonger och andra lokaler än skollokaler.

Trångboddheten har börjat visa sig allt mer på skolor runt om i Skellefteå kommun. Ett alternativ som man nu satsar på är baracker, tillfälliga paviljonger, för att inhysa de elever som inte ryms i skolans ordinarie lokaler.

Det är redan trångt på Stenmoskolan i Fullersta. Till hösten ska de två förskoleklasserna öka barngrupperna från 27 till 29 barn. – Ordna paviljonger, det är bättre än att klämma in för många barn i små lokaler, menar lärarna på skolan.

Hultbergsskolan i Karlstad ska totalrenoveras och under tiden får elever och förskola gå i Expandias tillfälliga paviljonger på den yta som tidigare var deras fotbollsplan. Ronja Jonsson, 5 år, är glad för den nya stora lekgården. – Det är roligt, för att allt är nytt. Grejerna är ungefär samma men det är mycket roligare med större gård.

Expandia växer och söker dig som vill arbeta som byggprojektledare hos oss. Din övergripande roll blir att ansvara för genomförandet av företagets modulmontage fram till och med besiktning. Som projektledare har du kontakt med både kunder och entreprenörer. Du har ofta 5-6 projekt igång samtidigt och ansvarar för dialogen med underentreprenörerna.

Den stora nyinflyttningen till Värnamo tätort kräver ytterligare skolpaviljonger till hösten. – I stort sett alla skolor inne i tätorten kommer att ha paviljonger, säger verksamhetschefen Helene Kristins.

Efterfrågan på moduler, som används till skolor och förskolor, har aldrig varit så stor som nu. Trycket är så hårt att företagen inte hinner med att leverera i den takt som behövs. Expandias vd, Jonas Wallstedt, uttalar sig om läget i Sveriges Radio.

Sedan 1987 har vi försett Sveriges kommuner med tillfälliga förskolor och skolor. Att vi är bra på att lösa lokalfrågor är det många som känner till. Att vi dessutom ser till att sponsra organisationer som bidrar till att barn ska ha det bra är vi inte lika duktiga på att tala om. 

I Tyresö kommun bor drygt 46 000 människor och invånarantalet växer hela tiden. Tyresö har prognostiserat ett behov av temporära lokaler för skolor och förskolor under de kommande fyra åren och har precis genomfört en offentlig upphandling.

I en snabbt växande kommun är det svårt att få befolkningsökning och skolbyggen att gå i takt. Kommunledningen i Frillesås vill inte på några villkor bygga mer än nödvändigt, och en skola är ett jätteprojekt på mellan 150 och 300 miljoner.

Antalet skolelever i Stockholm exploderar, staden behöver bygga motsvarande 40–50 nya grundskolor. Helt nya skolor kommer till, befintliga skolor byggs ut och tillfälliga paviljonger ställs upp på skolgårdar.

Efterfrågan på modulbyggnader är stor och på Moelven, en av Expandias leverantörer av moduler, produceras det som aldrig förr. Nu satsar de på att öka kapaciteten på fabriken i Säffle med hjälp av robotar. – I år räknar vi med att producera 5000 moduler, och det är nivåer vi aldrig tidigare varit i närheten av, säger Johan Samuelsson, vd för Moelven Byggmodul AB.

På nio långtradare med släp anlände 18 moduler till Tierp under torsdagen. Det är Vallskoga- barnen som ska flytta in där senare i vår.

Närmare 6 700 nyanlända med uppehållstillstånd kommer i år att anvisas till kommunerna i Stockholms län med stöd av den nya bosättningslagen som började gälla 1 mars. Det är kommunernas ansvar att ordna bostäder till dessa personer och just nu pågår ett aktivt arbete för att skapa bostadslösningar på både kort och lite längre sikt.

Expandia fortsätter att expandera och vi hälsar vår nya kollega Tony Hellborg välkommen till oss. Tony kommer att arbeta i region syd med teknisk support vilket är en nyckelroll för vår ständiga kvalitetsutveckling.

Det ökade antalet inflyttade barnfamiljer har inneburit att Svalövs kommun inte hängt med riktigt i svängarna och i vintras blev situationen så kaotisk att föräldrar valde att hitta alternativ. Nu står Expandias efterlängtade förskolepaviljonger på plats och i maj sker inflyttning av 34 förskolebarn.

Vi är på plats på Business Arena i Göteborg för att lära känna nya och befintliga kunder som är intresserade av tillfälliga lokaler. I vår monter kan du testa VR-glasögon och navigera runt i våra moduler eller bara diskutera framtida möjliga lösningar för boende, kontor och skola/förskola med någon av våra kunniga säljare. Välkommen! Annars kanske vi ses i Malmö på Business Arena den 14 april?

21 700 nyanlända ska få bostad i år. Tillfälliga moduler är en del av lösningen.

Över 1 miljon kvm flyttbara lokaler stoltserar modulbranschen med år 2015. Att tillfälliga lokaler är i ropet är det väl få som missat. På 20 år har branschen tredubblats, från runt 13 000 moduler 1995 till nu över 35 000 moduler år 2015.

Nästan alla förskolebarn i Malmö går på avdelningar med för många barn. Bara var sjätte avdelning klarar Skolverkets nya gränser med max 15 barn i varje avdelning, visar Sydsvenskans granskning.

Fram till 2040 förväntas antalet grundskoleelever i Stockholm stad att öka med ungefär 50 procent eller 40 000 barn. Men i de flesta stadsdelar är det fortfarande inte planerat hur skolbristen ska lösas.

Modulhus med tillfälliga bygglov har blivit på modet i Sverige. Lund planerar för fyra-fem modulhus med 250 lägenheter. Helsingborg har identifierat ett 20-tal lägen för modulbyggen. I Malmö kan modulhöghus uppföras i Nyhamnen.

– I höstas såg vi stora möjligheter för uthyrning av paviljonger för asylboenden. Nu är vi inte lika intresserade längre, affärsrisken är för stor säger Jonas Wallstedt, vd för Expandia moduler.

Navigera runt i vår kontorsmodul K2000 och få en känsla för hur våra lokaler ser ut i verkligheten.

Klippans förskolebehov löstes snabbt med tillfälliga lokaler under tiden den permanenta förskolan byggs ut.