Behov av tillfälliga kontorslokaler?

2016-02-18

Navigera runt i vår kontorsmodul K2000 och få en känsla för hur våra lokaler ser ut i verkligheten.

K2000 är vår modernaste och mest energisnåla modul. Konstruktionen är helt självbärande med flyttbara innerväggar vilket ger stor flexibilitet i t ex kontorslandskap.
Takhöjden invändigt är 2,7 meter, det är öppningsbara fönster, FTX-ventilation och stegljudsdämpande matta som standard.

Virtuell 3D-modul för kontor

Kontakta oss om du vill veta mer om våra olika kontorslösningar.