Bosättning av nyanlända, Ny rapport från Länsstyrelsen

2016-04-22

Närmare 6 700 nyanlända med uppehållstillstånd kommer i år att anvisas till kommunerna i Stockholms län med stöd av den nya bosättningslagen som började gälla 1 mars. Det är kommunernas ansvar att ordna bostäder till dessa personer och just nu pågår ett aktivt arbete för att skapa bostadslösningar på både kort och lite längre sikt.

Det framgår av rapporten ”Bosättning av nyanlända – utmaningar och möjligheter i Stockholms län” som tagits fram av det Regionala samrådet för etablerings- och flyktingfrågor under ledning av Länsstyrelsen. Rapporten ger en överblick av de olika bostadslösningar som kommunerna använder vid mottagandet av nyanlända. I rapporten behandlas bland annat bostadsbristen, boendesegregationen och olika typer av boendelösningar som modulbostäder/paviljonger. Rapporten uppmärksammar också att det kommer att bli vanligare med tillfälliga eller tidsbegränsade kontrakt vid bosättning av nyanlända. Därför krävs också en långsiktig planering kring flyttkedjor för att de nyanlända ska ges möjlighet att bo kvar i den kommun som de har anvisats till.

Ladda ner hela rapporten här