”Brist på lokaler till förskolor överallt”

2017-11-07

AnnMarie Grennhag från ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Jönköping, säger att bristen på lokaler för skolor och förskolor är en av kommunens största utmaningar just nu. Då vi inte hinner få fram nya lokaler försöker vi få fram tillfälliga lokaler i form av paviljonger och när dessa överklagas så drar det ut på tiden.

AnnMarie Grennhag har själv inte sett skrivelsen från föräldrarna som skrivit till kommunen om situationen i Norra Mos skolområde, som de menar är ohållbar. Men hon har haft telefonkontakt med en av föräldrarna och känner till oron i bygden.

AnnMarie Grennhag säger att kommunen inte alls missgynnar del delen av kommunen där Norra Mos skolområde ligger.– Vi har brist på lokaler överallt och inte bara där! Då vi inte hinner få fram nya lokaler försöker vi få fram tillfälliga lokaler i form av paviljonger och när dessa överklagas så drar det ut på tiden. Vi försöker hyra in oss om det finns lämpliga lokaler, men det är många aspekter att ta hänsyn till när det ska vara en skola eller förskola där. Det måste vara lokaler som är lämpliga sett till såväl miljö som säkerhet, förklarar AnnMarie Grennhag.

Läs hela artikeln i Jnytt, 6 nov 2917