Brist på platser på äldreboenden

2016-09-12

Kommuner brottas mot tiden när det kommer till nybyggnation. Äldre ska inte behöva bo kvar hemma mot sin vilja menar äldrenämndens ordförande Solveig Nilsson (S) i Västerås. Men platsbrist på de olika boendena sätter stopp.

Väntan för de personer som beviljats en plats på ett servicehus eller äldreboende i Västerås är kortare nu än för ett år sedan enligt Solveig Nilsson.
Men trots det fick 19 personer i april till juni i år vänta längre än tre månader på att få en plats. Därtill ansöker fler personer än de som beviljas en plats om att få flytta in.

Tre månader är gränsen för när nämnden enligt socialtjänstenlagen måste rapportera till Inspektionen för vård och omsorg och kommunens revisorer om att en person inte erbjudits plats på ett boende.

Gör platsbristen att ni måste höja kraven på vilka som får en plats?

– Nej, så upplever jag inte att det är, säger Solveig Nilsson. Hon tycker att kommunen hittills har lyckats möta det behov som finns även om en del har fått vänta för länge.
Solveig Nilsson framhåller däremot att det behövs fler trygghetsboenden i Västerås förutom servicehus och äldreboenden för att man ska se till att äldre inte tvingas bo hemma mot sin vilja.

– Det är ganska många som söker till ett servicehus utan att man kanske egentligen har det vårdbehovet. Man behöver kanske bo på ett trygghetsboende där man klarar av en hel del själv men inte har så stort behov av vård, förklarar hon.

Till trygghetsboenden får vem som helst flytta, man behöver alltså inte beviljas en plats av kommunen där. Enligt Solveig Nilsson är bostäderna på ett trygghetsboende anpassade för äldre, exempelvis finns det någon form av vaktmästare eller värd som är mer tillgänglig än i en vanlig lägenhet.

– Det är kanske också äldre grannar som bor där, säger hon.

Socialdemokraten förklarar dock att trygghetsboenden byggs av företag, inte av kommunen. För att uppmuntra till att trygghetsboenden ändå byggs pratar kommunen med bygg- företag och pensionärs-boende om detta. När väl huset är på plats kan kommunen hjälpa till.

– Vi kan vara med och betala för gemensamhetsytor, säger Solveig Nilsson.

För att möta äldres efterfråga om att få flytta till boenden, satsar kommunen också på att bygga äldreboende.

– Det är där som vi ser att det största behovet är, säger Solveig Nilsson.

Några nya servicehus blir det dock inte, eventuellt kommer det att bli fler platser på ett befintligt.

VLT, 12 september