Brist på skollokaler i Sundsvall

2017-04-04

I Västernorrland går det i genomsnitt 16 barn fler på varje grundskola än vad det gjorde 2012. Det motsvarar en ökning på tio procent.

– Den största utmaningen just nu är att lösa skolplatser i den centrala delen av stan där trycket på elever är högt, säger Joao Pinheiro (S) Barn och Utbildnings ordförande i Sundsvalls kommun.

Enligt skolverkets senaste statistik har antalet elever per skola i genomsnitt ökat med 16 barn sedan 2012. Det motsvarar en ökning på tio procent. Joao Pinheiro (S) håller med om att det finns ett ökat söktryck på skolorna.

– Vi har känt av det här elevtrycket på skolorna de senaste åren genom att vi tvingats sätta upp moduler som är en ganska dålig tillfällig lösning på platsbristen, säger Joao Pinheiro (S)

Hör inslaget i Sveriges Radio, P4 Västernorrland.

Journalist: Andreas Westholm