Byråkratin stoppar flyktingbaracker

2015-09-20

Boendemoduler finns lediga att använda till flyktingboenden, men tuffa bygglovsregler står i vägen

Mer information finns på denna länk hos SVT Skåne:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/byggkrav-hindrar-att-flyktingar-far-bo-i-baracker