Branschaktuellt

Totalt 116 kommuner har underskott på platser på äldreboenden, och nybyggandet går för långsamt visar Boverkets färska bostadsmarknadsenkät som Dagens Samhälle lyft fram i en artikel.

Modulhusbyggandet står i dag starkare än någonsin. I december 2017 invigde modulhustillverkaren Lindbäcks sin Superfabrik på Haraholmen i Piteå. Trots att det platsbyggda fortfarande dominerar stort när det gäller permanenta byggen så är man övertygad om att moduler och industriellt byggande kommer att ta en allt större del av kakan.

Äntligen har en ny ISO-ledningsstandard för arbetsmiljöarbete, ISO 45001, antagits och Expandia har som mål att certifieras under hösten 2018. Vi ser tydligt att ett långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete skapar friskare medarbetare och en attraktivare arbetsplats.

Nya tillståndsregler kan tvinga kommuner att återta äldreboenden som drivs privat på entreprenad. 800 boenden ska tillståndsgrans­kas, nära hälften riskerar att inte klara kraven. Äldre och undermåliga lokaler anses vara största problemet.

Slottsskolan är bara en av Expandias många kunder som nu startar höstterminen i nya tillfälliga lokaler. — Det är en lugn miljö med bra ljus. Det blir spännande att se elevernas reaktioner på lokalerna, säger Torleif Ander som tycker att lokalerna både är moderna och luftiga.

– Vi har aldrig någonsin haft en större befolkningsökning i elevgrupperna, den är i nivå med början av 1900-talet, säger Anders Rubin (S), ordförande i grundskolenämnden i Malmö till Sveriges Radio.

Schaktat och klart. I oktober öppnar en ny tillfällig förskola intill Lunnagårdens förskola i Munka Ljungby. En paviljong bestående av 24 moduler i två plan från Expandia som kommer att ha plats för ca 60 barn på 4 avdelningar.

Det är inte längre bara bostäder som byggs i Stockholm. Nu ska även skolorna bli både fler och större. Det är en omfattande utbyggnad av Stockholms stads skolverksamhet som beskrivs i en färsk rapport från stadsledningskontoret.

Jönköping fortsätter växa, och i snabbare takt än vad kommunens tjänstemän och politiker hade räknat med. Nu ser Jönköpings kommun ut att nå uppemot 154 000 invånare år 2026. – Jag är jätteoroad, säger Anna Carlsson (S), andra vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

För att säkra ekonomin framöver behöver kommuner undersöka alternativ till traditionella lånefinansierade investeringar, och se anpassningsbar hyra som en del av lokalstrategin, menar Parmacos Sverigechef i en opinionsartikel publicerad i Dagens Samhälle.

20 procent av svenskarna kan tänka sig att betala mer för en bostad som är utrustad med solpaneler visar en ny opinionsundersökning. Självklart hänger Expandia med i utvecklingen och kan numera erbjuda solpaneler som smidigt placeras på modulernas tak. Tryggt, enkelt och hållbart.

Förskolebristen är fortfarande akut på sina håll i Huddinge kommun. Inte minst i Visättra. Här har 750 nya bostäder byggts, utan att en enda förskoleplats tillkommit. Nu tvingas föräldrar att pendla för att hämta och lämna till förskolan.

I takt med att barnkullarna växer blir det trängre i landets skolor. Inflyttning och tillfälliga trender i val av skola leder därför allt oftare till akut behov av skolpaviljonger. Var tredje skolpolitiker anser att den egna kommunen borde ha bättre framförhållning i sin lokalplanering. Det visar en enkät som vi på Expandia genomfört.

Bristen på förskoleplatser i Sölvesborgs kommun är stor. Antalet barn som behöver plats på förskola blir allt fler. Just nu står 157 barn i kö och av dem är det 40 barn som akut behöver plats innan den siste juni i år skriver Sydöstran.

Det blir allt fler barn i Hörby, och det börjar bli ont om plats på förskolorna. Senast våren 2018 behövs det två förskoleavdelningar till i tätorten. Annars får kommunen svårt att garantera plats i tid till alla barn.

Varför använder Stockholms stad paviljonger? Vad tycker barnen om att gå i dem? Vad tycker lärarna? Hur ser de ut in- och utvändigt och hur går det till när de byggs? I denna lilla film som utbildningsförvaltningen gjort om paviljonger besvaras många frågor.

Det kommer att behövas tiotusentals nya seniorbostäder i Sverige. Behoven ökar brant i takt med att rekordgenerationen av 40-talister behöver bekvämare bostäder på äldre dagar. ”Det är dramatiska framtidsbehov som borde diskuteras mycket mer”, säger bostadsforskaren Marianne Abramsson till SvD.

106 moduler. Där har ni lösningen för eleverna på Enebyskolan som tvingats flytta på grund av fuktskador. Först sommaren 2019 är den permanenta skolan inflyttningsbar igen, fram tills dess blir Expandias paviljonger en smart lösning på problemet.

Det pågår en flyktingkris ute i många kommuner just nu. Bostäder måste fram snabbt och mellan kommunerna blir tonläget allt högre om vem som har den tuffaste situationen.

Arvidsjaurs kommun har angenäma problem. Antalet elever i grundskolan har ökat så mycket att skolan inte räcker till. Nu i veckan monterar Expandia 7 moduler som bildar extra klassrum till Ringelskolan. P4 Norrbotten har varit på plats på montageplatsen.

En ny lag tvingar landets kommuner att ta emot ett visst antal flyktingar varje år, men hittills i år har kommunerna bara lyckats få fram bostäder till hälften.

I dag finns det cirka 10.000 skolplatser i Bromma. Fram till år 2040 kommer det att behövas ytterligare 4.000 skolplatser i stadsdelen enligt utbildningsförvaltningen. Nu ska det byggas ännu fler bostäder i Mariehäll/Annedal. – Skolbristen i området är redan akut, när det kommer ännu fler barn går det inte längre, säger Björn Ljung (L).

Stadsdelen Lundby i Göteborg fortsätter sin snabba positiva tillväxt och är en utmaning för de som styr och planerar. Enligt prognosen för kommande femårsperiod tillkommer 6000 nya invånare till Lundby. 300 fler förskolebarn och nästan 1000 fler barn i grundskolan. Men var ska alla barn få plats?

Uppsala är en av de kommuner som har legat i topp när det gäller att öppna nya modulförskolor visar Svt Uppsala. Kommunen uppger att tjugo procent av kommunens hundra kommunala förskolor idag håller till i moduler. Jesper Djupström är nytillträdd lokalchef inom utbildningsförvaltningen och han förklarar att modulförskolorna är nödvändiga för att alla barn ska kunna få en förskoleplats i tid.

Fastigheter som byggs med tillfälliga bygglov blir allt vanligare för kommuner i akut behov av nya förskolor, skolor och bostäder. Men många frågar sig om de tillfälliga husen verkligen måste ha samma standard som permanenta hus? I senaste avsnittet av podcasten Fastighet i Fokus diskuteras detta och mycket annat som rör moduler. Expandias VD är självklart med som expert i frågan.

Det är inte bara storstäderna som har behov av snabba, tillfälliga lokallösningar utan lokalbristen är påtaglig i de flesta av Sveriges kommuner. Hör vår Vd Jonas Wallstedt uttala sig i Sveriges Radio om hur läget ser ut på marknaden just nu.

Kommuner brottas mot tiden när det kommer till nybyggnation. Äldre ska inte behöva bo kvar hemma mot sin vilja menar äldrenämndens ordförande Solveig Nilsson (S) i Västerås. Men platsbrist på de olika boendena sätter stopp.

Dagen före skolstart fick Lyckeskolan i Marks kommun provsvar på inomhusluften. Lokalerna var olämpliga att vistas i och det beslutades att inte öppna skolan. Nu blir Expandias tillfälliga paviljonger en välkommen lösning på problemet.

Trycket från flyktingströmmen och en påtaglig brist på skollokaler sätter fart på modulbranschen. ”Den offentliga sektorn skulle inte klara sig utan vår bransch”, säger Jonas Wallstedt till Dagens Industri.

Var femte barn som nu börjar förskoleklass i Stockholm får inte gå på den skola deras föräldrar valde. Trängseln i Stockholmsskolorna ökar och barackerna, de tillfälliga skolbyggnaderna, blir fler.

Expandia har tecknat ett ramavtal med SISAB som äger och förvaltar merparten av Stockholms för-, grund- och gymnasieskolor. Avtalet löper på tre plus ett år och avser hyra av paviljonger.

Kommunerna bygger tusentals bostäder – men glömmer bort skolorna. I 60 av de 100 områden där det byggts mest har kommunerna satt skolbarn i paviljonger visar DNs granskning.

Debatten om brist på platser på äldreboenden runt om i landet är just nu intensiv, skriver Sabina Joyau i Dagens Samhälle. Ofta handlar det om äldre som känner sig otrygga när de bor kvar i sina hem. En majoritet av morgondagens äldre, 70 procent, föredrar ett äldreboende framför hemtjänst, enligt en undersökning som Vårdanalys gjort.

Dagens Samhälle har genomfört en enkät om skollokalbehovet hos Sveriges kommuner. Där går att läsa att två tredjedelar av landets kommuner har akut brist på skollokaler. Klasser blir nu större och elever undervisas i modulhus, baracker, paviljonger och andra lokaler än skollokaler.

Trångboddheten har börjat visa sig allt mer på skolor runt om i Skellefteå kommun. Ett alternativ som man nu satsar på är baracker, tillfälliga paviljonger, för att inhysa de elever som inte ryms i skolans ordinarie lokaler.

Det är redan trångt på Stenmoskolan i Fullersta. Till hösten ska de två förskoleklasserna öka barngrupperna från 27 till 29 barn. – Ordna paviljonger, det är bättre än att klämma in för många barn i små lokaler, menar lärarna på skolan.

Hultbergsskolan i Karlstad ska totalrenoveras och under tiden får elever och förskola gå i Expandias tillfälliga paviljonger på den yta som tidigare var deras fotbollsplan. Ronja Jonsson, 5 år, är glad för den nya stora lekgården. – Det är roligt, för att allt är nytt. Grejerna är ungefär samma men det är mycket roligare med större gård.

Den stora nyinflyttningen till Värnamo tätort kräver ytterligare skolpaviljonger till hösten. – I stort sett alla skolor inne i tätorten kommer att ha paviljonger, säger verksamhetschefen Helene Kristins.

Efterfrågan på moduler, som används till skolor och förskolor, har aldrig varit så stor som nu. Trycket är så hårt att företagen inte hinner med att leverera i den takt som behövs. Expandias vd, Jonas Wallstedt, uttalar sig om läget i Sveriges Radio.

I en snabbt växande kommun är det svårt att få befolkningsökning och skolbyggen att gå i takt. Kommunledningen i Frillesås vill inte på några villkor bygga mer än nödvändigt, och en skola är ett jätteprojekt på mellan 150 och 300 miljoner.

Antalet skolelever i Stockholm exploderar, staden behöver bygga motsvarande 40–50 nya grundskolor. Helt nya skolor kommer till, befintliga skolor byggs ut och tillfälliga paviljonger ställs upp på skolgårdar.

Efterfrågan på modulbyggnader är stor och på Moelven, en av Expandias leverantörer av moduler, produceras det som aldrig förr. Nu satsar de på att öka kapaciteten på fabriken i Säffle med hjälp av robotar. – I år räknar vi med att producera 5000 moduler, och det är nivåer vi aldrig tidigare varit i närheten av, säger Johan Samuelsson, vd för Moelven Byggmodul AB.

På nio långtradare med släp anlände 18 moduler till Tierp under torsdagen. Det är Vallskoga- barnen som ska flytta in där senare i vår.

Närmare 6 700 nyanlända med uppehållstillstånd kommer i år att anvisas till kommunerna i Stockholms län med stöd av den nya bosättningslagen som började gälla 1 mars. Det är kommunernas ansvar att ordna bostäder till dessa personer och just nu pågår ett aktivt arbete för att skapa bostadslösningar på både kort och lite längre sikt.

Det ökade antalet inflyttade barnfamiljer har inneburit att Svalövs kommun inte hängt med riktigt i svängarna och i vintras blev situationen så kaotisk att föräldrar valde att hitta alternativ. Nu står Expandias efterlängtade förskolepaviljonger på plats och i maj sker inflyttning av 34 förskolebarn.

21 700 nyanlända ska få bostad i år. Tillfälliga moduler är en del av lösningen.

Över 1 miljon kvm flyttbara lokaler stoltserar modulbranschen med år 2015. Att tillfälliga lokaler är i ropet är det väl få som missat. På 20 år har branschen tredubblats, från runt 13 000 moduler 1995 till nu över 35 000 moduler år 2015.

Nästan alla förskolebarn i Malmö går på avdelningar med för många barn. Bara var sjätte avdelning klarar Skolverkets nya gränser med max 15 barn i varje avdelning, visar Sydsvenskans granskning.

Fram till 2040 förväntas antalet grundskoleelever i Stockholm stad att öka med ungefär 50 procent eller 40 000 barn. Men i de flesta stadsdelar är det fortfarande inte planerat hur skolbristen ska lösas.

Modulhus med tillfälliga bygglov har blivit på modet i Sverige. Lund planerar för fyra-fem modulhus med 250 lägenheter. Helsingborg har identifierat ett 20-tal lägen för modulbyggen. I Malmö kan modulhöghus uppföras i Nyhamnen.

– I höstas såg vi stora möjligheter för uthyrning av paviljonger för asylboenden. Nu är vi inte lika intresserade längre, affärsrisken är för stor säger Jonas Wallstedt, vd för Expandia moduler.

Klippans förskolebehov löstes snabbt med tillfälliga lokaler under tiden den permanenta förskolan byggs ut.