En tredjedel av de nyanlända utan bostad

2016-12-06

Stockholm kommer att klara att ta emot 69 procent av de 2.810 nyanlända som anvisats till kommunen i år. 265 av dem kommer att få börja sina nya liv på hotell och i vandrarhem. En knapp tredjedel får vänta.

Så sent som i mitten av oktober vädjade Stockholm stad till medborgarna att hyra ut rum, lägenheter eller hus till staden – för vidare uthyrning till nyanlända. Det har hittills resulterat i 16 rum och 19 lägenheter. Hittills har 1.000 personer erbjudits boende.

Stadens huvudspår är dock inte privatuthyrningen. Främst har man använt lokaler som tidigare använts som äldreboenden, man inventerar det egna fastighetsbeståndet för att hitta kontorslokaler som eventuellt kan byggas om och man arbetar vidare med de platser där staden vill uppföra så kallade modulhus.

Staden letar också med ljus och lykta efter nya platser som kan passa för att ställa upp fler modulhus.
Anna Mölgård är stadens samordnare i stadens arbete med att hitta lösningar.
Hon uppmanar alla som har lämpliga fastigheter, såväl lokaler som uppställningsplatser, att höra av sig till staden.

Läs hela artikeln i DN, 2 dec 2016.

Journalist: Karin Wanngård