Fastighet i fokus – en podcast om moduler

2016-09-26

Fastigheter som byggs med tillfälliga bygglov blir allt vanligare för kommuner i akut behov av nya förskolor, skolor och bostäder. Men många frågar sig om de tillfälliga husen verkligen måste ha samma standard som permanenta hus? I senaste avsnittet av podcasten Fastighet i Fokus diskuteras detta och mycket annat som rör moduler. Expandias VD är självklart med som expert i frågan.

Fastigheter med tillfälliga bygglov blir räddningen när förskolor, skolor och bostäder snabbt behöver byggas. Och i dag är moduler långt ifrån några
simpla baracker, de kan till och med användas som proffsiga operationssalar när sjukhus måste renoveras.

Men många frågar sig om de tillfälliga husen verkligen måste ha samma standard som permanenta hus? Och hur kommer man till bukt med alla överklaganden som så gått som alltid fördröjer själva byggprocessen? Kan regeringens förslag om undantag i plan- och bygglagen hjälpa? I senaste avsnittet av podcasten Fastighet i Fokus diskuteras detta och mycket annat som rör moduler. Visste du till exempel att de till och med kan användas som avancerade operationssalar – med betydligt högre hygien än sjukhusens egna salar?

Podcasten gästas av: Liberalernas Lotta Edholm, oppositionsborgarråd i Stockholm, Jonas Wallstedt, Expandia Moduler, Ola Adolfsson, Flexator, och Sven Lans från Swedish Modules i Emtunga.

Lyssna på podcasten här