Fler paviljongskolor i Värnamo

2016-05-31

Den stora nyinflyttningen till Värnamo tätort kräver ytterligare skolpaviljonger till hösten. – I stort sett alla skolor inne i tätorten kommer att ha paviljonger, säger verksamhetschefen Helene Kristins.

Idag har skolorna Mossle, Trälleborg, Enehagens och Rörstorps paviljonger. Till hösten kommer Gröndalsskolan att få och det är även planerat att Trälleborg ska få ytterligare någon. Dessutom finns ju Bolaskolan som är byggd av enbart moduler. – Om vi tittar på antalet barn som föds och sedan fortsätter bo kvar i kommunen vet vi ju ungefär hur stort trycket på skolan kommer att bli. Men här har vi blivit överraskade av antalet nyinflyttade familjer med barn, förklarar Helene Kristins. Det handlar både om nya svenskar och om andra som valt att flytta till Värnamo.

Under 2015 kom det 150 fler elever än kommunen räknat med. Under 2016 blir det ytterligare ett stort antal.  – Även om paviljonger på sikt är ett dyrare alternativ än att bygga permanenta skolbyggnader, så är paviljonger ett gott alternativ, säger Helene Kristins.

Det har varit en lång debatt bland kommunens politiker om hur behovet av skolor i Värnamo tätort ska lösas. Nu finns beslut om att delar av gamla Östboskolan ska bli grundskola och att Trälleborgsskolan ska byggas ut, efter att den mögelangripna delen rivits. – Vi får leva med paviljonger ett tag tills vi har permanenta lösningar, förklarar Glenn Lundh (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Han påpekar att det plötsligt ökade elevantalet är något som i stort sett alla kommuner i Sverige brottas med. – Jag tycker det är ett angenämt problem. Vi vill ju att Värnamo ska växa, säger han. Han tycker också att paviljonger är ett bra alternativ. – Det handlar ju inte om gamla tidernas baracker. Det här är moderna moduler. Det är bättre att kunna skapa nya lokaler vid de skolor där eleverna redan går och intill där de bor, än att försöka hitta andra lösningar. Den äldsta provisoriska lösningen i tätorten finns på Trälleborgsskolan. Deras paviljong ser numera ut som en permanent lösning. Den minsta paviljongskolan har Rörstorp. Men även utanför tätorten har det blivit trångt i skolorna, bland annat Rydaholms skola har fått söka tillfälliga lösningar.

 

Artikel från Värnamo Nyheter, tisdag 31 maj