För stora förskolegrupper i Malmö

2016-03-21

Nästan alla förskolebarn i Malmö går på avdelningar med för många barn. Bara var sjätte avdelning klarar Skolverkets nya gränser med max 15 barn i varje avdelning, visar Sydsvenskans granskning.

Nästan alla förskolebarn i Malmö går på avdelningar med för många barn. Bara var sjätte avdelning klarar Skolverkets nya gränser med max 15 barn i varje avdelning, visar Sydsvenskans granskning.

Många förskolor försvarar sina stora avdelningar med att de har gott om personal och att barnen delas upp i smågrupper under dagen. Men det räcker inte, enligt Skolverket.
– Om förskolan ska vara både trygg och utvecklande så kan barngrupperna inte vara för stora. Särskilt de yngre barnen behöver mindre grupper, säger Ulrika Lundqvist, chef på Skolverkets enhet för förskola och grundskola.

http://www.sydsvenskan.se/malmo

 

Även Tv4 tar upp problemet i dagens nyhetssändning.

http://www.tv4.se/nyheterna

 

Är barngrupperna för stora?

5 föräldrar i Malmö uttalar sig om barngruppernas storlek