Bolaskolan i Värnamo

2015-01-27

Expandia levererar större lokaler till Värnamo

Eleverna i årskurs fyra och fem flyttade strax innan jul ifrån den tillfälliga Västra skolan till den lika tillfälliga Bolaskolan, byggd av färdiga moduler. Vi har byggt Bolaskolan som ett U med innergård. Både klassrum och skolgård är nu större; alla klassrum har varsitt grupprum och personalens utrymmen är ordentliga. Läs mer på Värnamo Nyheter: http://www.varnamonyheter.se/artikel/122977/tv-en-helt-ny-skola-till-elevernas-gladje