Fullt på förskolorna

2017-02-23

Det blir allt fler barn i Hörby, och det börjar bli ont om plats på förskolorna. Senast våren 2018 behövs det två förskoleavdelningar till i tätorten. Annars får kommunen svårt att garantera plats i tid till alla barn.

invånarantalet i Hörby kommun fortsätter att öka. Vid den senaste räkningen hade kommunen över 15 200 invånare.

Det innebär att trycket på förskolorna ökar, i takt med att allt fler barn behöver plats där.
– Det senaste året ökade antalet invånare i kommunen med 1,6 procent. Om den ökningstakten håller i sig betyder det att Hörby kommer att ha ytterligare 300 kommuninvånare om 1,5 år.
– Jag flaggade för volymökningarna inom förskolan redan för ett år sedan. Vi är lite överraskade över att ökningen har varit så stor – den större än vad som först bedömdes, säger Tomas Ringberg, chef för kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen.

Det behövs två avdelningar till i tätorten till våren 2018, med 17-18 barn per avdelning.

Frågan var uppe till behandling på barn- och utbildningsnämndens senaste möte, och politikerna beslöt att ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en framställan till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsförvaltningen om behovet av nya lokaler till förskolans verksamheter.
Det rör sig om provisoriska lösning som måste fram, enligt Tomas Ringberg.
– Det är så kort med tid att det blir svårt att hitta en permanent lösning.

Antingen får kommunen hyra in paviljonger, eller leta upp andra lämpliga lokaler i det befintliga fastighetsbeståndet som snabbt går att anpassa för förskoleverksamhet.

 

Läs hela artikeln på skd.se

jonas.karlsson@skd.se