Vi närmar oss Jul och ett Nytt år

2014-12-08

I år stödjer vi Barncancerfonden och Giving People

Expandia har i år valt att skänka pengar till Barncancerfondens verksamhet för att stödja forskningen kring förebyggande och bekämpning av cancersjukdomar samt arbetet för en bättre vård- och livssituation för cancerdrabbade barn och deras familjer, samt Giving People som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.