– Har aldrig varit med om sådan efterfrågan

2016-09-19

Det är inte bara storstäderna som har behov av snabba, tillfälliga lokallösningar utan lokalbristen är påtaglig i de flesta av Sveriges kommuner. Hör vår Vd Jonas Wallstedt uttala sig i Sveriges Radio om hur läget ser ut på marknaden just nu.

Det har blivit allt svårare att snabbt hyra ett modulhus. Väntetiderna har ökat från några veckor till flera månader.

Stockholm är en av de kommuner där det växer upp paviljonger vid många skolor för att eleverna inte får plats.

– Årskullarna ökar, inflyttningen ökar, och vi hade en ganska stor inströmning av nyanlända som vi inte kunde beräkna storleken på, säger Peter Lyth som är gymnasiechef i Stockholm.

Men i flera skolor har utbyggnaden försenats, bland annat för att det är svårt att få tag på modulhus att hyra. Så är det till exempel på tre av de gymnasieskolor som Peter Lyth ansvarar för.

– Man får vända sig till flera tillverkare för de har helt enkelt svårt att få fram den stora mängd det handlar om, säger han.

Att det är pressat läge bland de företag som hyr ut modulhus bekräftas av intresseorganisationen Swedish Rental. Det här har lett till betydligt längre väntetider.

– Jag har hållit på med moduler i 30 år, och den efterfrågan som vi har haft kvartal ett och två i år, den har jag aldrig tidigare upplevt. Så det har varit ett enormt tryck på vår bransch. I normalläget kan vi erbjuda en förskola eller en skola på tre till fyra veckor. Nu pratar vi kanske fyra-fem månader istället, säger Jonas Wallstedt som är vd för företaget Expandia Moduler AB.

Av de omkring 15 000 moduler som Expandia hyr ut i dag, framför allt i Sverige men också i Danmark och Norge, används 85 procent till skolor och förskolor. Och efterfrågan väntas fortsätta öka.

– Vi kommer väl att investera i närmare 3 000 moduler, stora investeringar som vi gör i spekulation då. Men vi bedömer att behovet finns därute, säger Jonas Wallstedt, vd för företaget Expandia Moduler AB.

Hör reportaget i Sveriges Radio, 17 sept