Jönköping växer snabbare än väntat

2017-06-14

Jönköping fortsätter växa, och i snabbare takt än vad kommunens tjänstemän och politiker hade räknat med. Nu ser Jönköpings kommun ut att nå uppemot 154 000 invånare år 2026. – Jag är jätteoroad, säger Anna Carlsson (S), andra vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunen ser regelbundet över befolkningsprognosen för att kunna planera för framtiden. Vid senaste årsskiftet hade kommunen 135 297 invånare, vilket innebär att folkmängden ökade med 1 987 personer under 2015. Jönköping har tidigare som mest, under ett enskilt år, ökat med 1 515 personer och det skedde under 2007.

Men befolkningen fortsätter alltså att öka i en snabbare takt och nya befolkningsprognoser visar på en fortsatt ökning.

Föds fler än vad det dör

Under 2015 kom ett stort antal asylsökande till Jönköping och många väntas få uppehållstillstånd under 2017. Dessutom väntas flyktingmottagandet öka under 2017, vilket enligt stadskontorets utredningsenhet kan bli 1 500 personer. Samtidigt föds det fler än vad det dör i kommunen och väntas också ske framöver.

På tisdag ska politikerna i barn- och utbildningsnämnden ta en titt på framtidsplaneringen med anledning av befolkningsprognosen. Den nya prognosen visar nämligen på att det blir över tusen invånare fler än vad man räknat med år 2020.

Situationen tros bli särskilt problematisk då behovet av skola, vård och omsorg växer extra snabbt. Därmed står kommunen inför ökade kostnader framöver. Skatteunderlagstillväxten bedöms dessutom minska.

Barnen ökar mest

Det är antalet barn i grundskoleåldern som ökar mest, men även gymnasieungdomar börjar öka igen om några år efter ett antal år med mindre årskullar.

– Det är bekymmersamt eftersom vi redan nu inte har tillräckligt med lokaler för barnen. Det har skjutits upp år efter år och det är nu jättetrångt. Allt tar så mycket längre tid än man tror att få fram lokaler, även paviljongslösningar, säger Anna Carlsson (S), som även oroar sig för att konsekvenserna kan bli stora barngrupper.

– Jag hoppas verkligen att vi ska kunna hålla lagkravet att kunna erbjuda föräldrarna barnomsorg inom fyra månader från att de söker förskola. Vi har duktigt folk, så det tror jag att vi gör, säger hon.

Det blir ytterligare ett ökat tryck med anledning av flyktingmottagningen. Samtidigt ser kommunen en vinst med att gruppen nyanlända kommer just i ett läge då kommuner och företag börjar få svårt att rekrytera personal till många yrkesgrupper.

Den ökade befolkningen innebär också att skatteintäkterna ökar.

Befolkningsutvecklingen i kommunen.