Kick-off på agendan

2016-11-22

På torsdag åker hela Expandia, 53 personer, till Reykjavik för att utvecklas, lära känna varandra och inspireras. Under torsdag och fredag är vår tillgänglighet därför något begränsad både på mail och telefon. Vi hoppas på våra kunders förståelse. På måndag är verksamheten i full gång igen så då fortsätter vi med det vi gör bäst, att lösa akuta lokalbehov.