Miljardsatsning på att bygga nya skolor

2016-09-29

– Nu bygger vi ut skol-Stockholm i en rasande takt och gör den största ökningen av investeringar i skollokaler i stadens historia, säger skolborgarrådet Olle Burell (S). – Det blir både nybyggen, ombyggnader och paviljonger, men huvudinriktningen är permanenta skolbyggnader. 5 procent av det totala skolbeståndet idag är tillfälliga paviljonger.

Årets budget för skolinvesteringar var 1,6 miljarder kronor.

– Men nu visar prognoserna att det blir 1,9 miljarder i år, och i 2017 års budget lägger vi 2,3 miljarder på skolbyggande. Man kan inte bygga för många skolor, väldigt många flyttar hit och det är trångt i alla skolor.

Enligt Olle Burell är det en fördubbling i investeringar jämfört med år 2014.

– Vi har slagit våra ambitioner två år i rad och jag hoppas att vi kan överträffa dem även i 2018 års budget. Vi ska bygga nästan 50 nya grundskolor till 2050, då behöver vi klättra år för år, säger han.

I dag finns 95.000 platser i grundskolan, inom ett par decennier behövs 35.000 till. Antalet ungdomar i gymnasieåldern ökar med 34 procent redan till år 2024.

– Det krävs en plan för det kraftigt ökande antalet elever, vi kan inte lämna det åt slumpen och marknaden. Men det är en ständig kamp för att hitta mark att bygga på och fastigheter vi kan använda. Därför är det så viktigt när vi bygger nya bostadsområden att vi bygger stad och inte bara bostäder, säger Olle Burell.

Tre områden i Stockholm har redan i dag eller mycket snart brist på skolplatser: Mariehäll, Midsommarkransen och Hammarby sjöstad. Och tanken är att barn ska kunna gå i skolan nära hemmet. Stockholms stad har en två kilometers-garanti för lågstadiet, mellanstadieelever garanteras en skola inom en radie på tre kilometer och högstadieelever inom fyra.

Kostnaden för hela Stockholms skolexpansion är, lågt räknad, 12,3 miljarder kronor. Men enligt Olle Burell kan det bli mycket dyrare. De kommande Investeringarna gäller framför allt förskolor och grundskolor, men även gymnasier.

– Vi måste bli ännu mer kreativa på gymnasiesidan, det finns några skolor som till och med ligger ett par våningar upp i en fastighet. För gymnasieelever tror jag att det är viktigare att det finns kaféer i närheten än att det finns basketplan och grönytor.

Ska ni bygga nytt eller ställa upp baracker på skolgårdar?

– Det blir hela paletten, nybyggen, ombyggnader och paviljonger, men huvudinriktningen är permanenta skolbyggnader, säger Olle Burell.

Staden ska också i större utsträckning än hittills hyra in sig hos andra fastighetsägare. Ett exempel är Länsstyrelsens gamla lokaler på Kungsholmen, som fastighetsbolaget Balder nu ska hyra ut som gymnasieskola.

– Att bygga nytt i Stockholm är svindyrt och vi måste hålla koll på stadens låneskuld. Vi har ögonen på alla stora byggnader i innerstaden, för att se om det finns lediga lokaler och om de lämpar sig som skola.

Majoriteten går också vidare med planerna på gymnasiekluster, tre-fyra skolor på samma plats.

– Konradsberg på Kungsholmen ligger längst fram i planeringen. Där finns också andra skolor än gymnasier, så det blir ett utbildningskluster. I Söderstaden och Liljeholmen finns embryon till kluster med flera privata gymnasieskolor, säger Olle Burell.

 

5 procent av det totala skolbeståndet idag är tillfälliga paviljonger.

Läs artikeln i DN, 28 sept.