Oro för trängsel på skola när nytt bostadsområde byggs

2017-05-09

Hur ska barnen få plats i skolan framöver? Det undrar många föräldrar nu i Tenhult i Jönköpings kommun och är tveksamma till en paviljonglösning på skolan. Barn- och utbildningsförvaltningen menar att paviljonger är ett bra alternativ då det är en tillfällig topp i elevantalet och att kommunen då inte riskerar att stå med tomma lokaler om 20 år.

Ett nytt stort bostadsområde beräknas stå klart i Tenhult inom några år, vilket kommer innebära många nya barn till ortens skola. Madelen Hansson har två barn som går där och hon är tveksam till att fler barn får plats om det nya området byggs.

– I dag finns det ju plats precis, men skulle det byggas kommer det bli trångt. Då kanske det inte finns plats för fler barn och då är ju frågan var de barnen ska vara.

Tenhultsskolan är en låg- och mellanstadieskola med över 500 elever. Men många föräldrar är nu oroliga för att barnen inte ska kunna leka mer på skolgården och att det kommer bli trångt på skolan. 200 till 400 nya bostäder planeras byggas i närheten och för att alla nya barn ska få plats är tanken att paviljonger, även kallade moduler eller baracker, ska sättas upp.

Text och foto: Tommy Alexandersson
Lyssna på inslaget i P4 Jönköping

 

Barn- och utbildningsförvaltningen håller på och jobbar med en lokallösning för skolan i Tenhult, då man är medveten om att det är trångt på skolan. Martin Höglund, planeringsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen, vill dock inte gå in på några detaljer.

Förstärka kapaciteten

– En ny skola blir det nog inte, då skulle det finnas en risk att vi på sikt skulle stå med tomma lokaler. Skolan som finns har en god kapacitet, men vi skulle behöva förstärka kapaciteten, säger Martin Höglund.

Han är också medveten om att det byggs nya bostäder på Herrgårdsgärdet och därför har det tittats på befolkningsprognosen för Tenhult i förhållande till det befintliga underlaget som skolan har i dag. Det konstateras då att det finns ett litet underlag för nyproduktion.

– Om det exempelvis byggs 100 nybyggda hus, som framför allt lockar småbarnsföräldrar, så räknar vi med att de bor kvar där i 20 år. Det innebär att det blir en hög belastning på förskola och skola. Men sedan kommer det vi kallar för en normaliseringskurva. När de nyinflyttade barnen gått ut skolan i Tenhult så finns inte samma behov av skola och förskola, förklarar Martin Höglund.

När barnen sedan börjar gymnasiet så söker de sig i första hand till Jönköping.

Ingen dramatisk ökning

– Även om de nya bostäderna i Tenhult innebär en ökning av barn, så handlar det inte om en dramatisk ökning. Men det behövs lokaltillskott där, säger Martin Höglund.

Du menar att det kan bli tal om tillfälliga paviljonger för att lösa behovet?

– Det är något som vi har med i beräkningen. Paviljonger har fullgod standard och står dessutom rivningsklara när de inte längre behövs. Man ser ingen skillnad. Det är svårt att bygga till en befintlig byggnad om vi inte vet hur skicket på den är. Vi ligger efter med lokaltillskott i Tenhult och det viktigaste är att se till att skapa tak över huvudet för barnen som ska gå där, säger Martin Höglund.

Rebecca Carlsson
Jnytt, 7 maj