Paviljong ska lösa krisen inom förskolan

2017-03-10

Bristen på förskoleplatser i Sölvesborgs kommun är stor. Antalet barn som behöver plats på förskola blir allt fler. Just nu står 157 barn i kö och av dem är det 40 barn som akut behöver plats innan den siste juni i år skriver Sydöstran.

Trycket på förskolan och behovet av fler platser ökar. För att tillfälligt lösa bristen byggs nu den befintliga Expandiapaviljongen utanför Kanehall ut ytterligare.

Tillbyggnaden består av sex förskolemoduler som placeras på en upplaga av träbalkar på en avgrusad yta. Personalen ska utgå från Kanehalls förskola och ha sina personalutrymmen där. Den nya tillbyggnaden innebär att den befintliga paviljongen blir dubbelt så stor.

Som Sydöstran tidigare meddelat så håller barn- och utbildningsnämnden på och utreda var en helt ny förskola ska placeras i Sölvesborg när denna är uppförd så ska paviljongen utanför Kanehall avvecklas.

– Vi tittar på olika tänkbara alternativ och har ännu inte satt ner foten i frågan, sa barn- och utbildningsnämndens ordförande Markus Alexandersson (S), tidigare till Sydöstran.

Sydöstran, Fredag 10 mars