Redo för ny förskola

2017-08-02

Schaktat och klart. I oktober öppnar en ny tillfällig förskola intill Lunnagårdens förskola i Munka Ljungby. En paviljong bestående av 24 moduler i två plan från Expandia som kommer att ha plats för ca 60 barn på 4 avdelningar.

Så har det blivit dags för nästa steg i arbetet med att ordna fler barnomsorgsplatser i Munka Ljungby. Nu handlar det om en tillfällig förskola i paviljonger som ska lösa det stora behovet av platser i Munka Ljungby innan den nya permanenta förskolan kan vara på plats på Jordgubbsfältet.

Den tillfälliga kommer att placeras alldeles intill Lunnagårdens förskola där schaktningen nu redan är gjord. Den hamnar mellan Lunnagården och busshållplatsen, strax öster om kyrkans område vilket också kan vara till hjälp under en period.

– Kyrkan har erbjudit sig att hyra ut en del av kyrkogården som de nya avdelningarna skulle kunna använda. Det handlar om en gräsplan som de inte använder sig av nu och som ligger granne med förskolan, säger planeringschef Jonas Trulsson.
Tanken är att här ska bli tre till fyra avdelningar med plats för uppemot 60 barn, enligt Jonas Trulsson. Det skulle innebära att de som vill ha sin barnomsorgsplats i Munka Ljungby också kan erbjudas plats när det tillfälliga förskolan öppnar dörrarna.
– Enligt planeringen så ska det bli i vecka 43. Vi kan erbjuda plats till de som behöver innan dess också men på andra förskolor i kommunen, vill man ha i Munka Ljungby så får man vänta tills dess, fortsätter Jonas Trulsson.
I och med öppnandet så kommer man att lägga ner den tillfälliga avdelningen som kom till för att täcka det stora behovet av platser i våras. Avdelningen inrymdes i en av samlingslokalerna i biblioteket, något som skapade en del protester bland de föreningar som använde lokalen.

Läs artikeln i Helsingborgs Dagblad

Text och foto: Ann Sahlén-Thelandersson