Så ska Stockholm stad klara skolbristen

2016-03-15

Fram till 2040 förväntas antalet grundskoleelever i Stockholm stad att öka med ungefär 50 procent eller 40 000 barn. Men i de flesta stadsdelar är det fortfarande inte planerat hur skolbristen ska lösas.

Stockholm stad rekordinvesterar i nya skolor men trots det visar prognoserna fortfarande en stor skolbrist i det framtida Stockholm. Fram till 2040 förväntas antalet grundskoleelever i staden att öka med ungefär 50 procent eller 40 000 barn. Men i de flesta stadsdelar är det fortfarande inte planerat hur skolbristen ska lösas. På Södermalm saknas det 2900 platser, enligt utbildningsförvaltningen.

Stadens förvaltningar måste samarbeta bättre för att få till nya skolor, enligt skolborgarrådet Olle Burell, (S). För att lösa det vill han dels se till att staden planerar in skolor tidigt i byggprocessen i nya områden, dels använda byggrätter som redan finns – alltså detaljplaner som tillåter skolbyggnader som ännu inte utnyttjats.

 

Samtidigt planeras så kallade skolpaviljonger eller baracker på många skolor i stan för att hantera ett mer akut problem. – Paviljonger ska användas för att lösa tillfälliga problem. De är inte snygga utvändigt men upplevs bra inomhus. Men det får inte vara så att paviljonger fördröjer beslut om ordentliga skolor, säger Olle Burell som lovar att de inte kommer att stå kvar efter de tillfälliga byggloven på omkring 5-10 år.

Läs hela artikeln om Stockholms lokalbrist här:
http://mitti.se/sa-ska-staden-klara-skolbristen/