Semestertider

2016-07-06

Expandia önskar alla kunder och leverantörer en glad sommar! Vi har mängder av modulmontage att genomföra i juli och augusti och håller kontoret öppet hela sommaren, dock med något begränsade resurser.