Skärpta försäkringsvillkor försvårar tillfälliga boendelösningar

2016-03-06

– I höstas såg vi stora möjligheter för uthyrning av paviljonger för asylboenden. Nu är vi inte lika intresserade längre, affärsrisken är för stor säger Jonas Wallstedt, vd för Expandia moduler.

Många attentat mot asylboenden runtom i landet har fått försäkringsbolagen att skärpa villkoren. Det handlar bland annat om krav på bevakning dygnet runt under montage av paviljonger, brandlarm kopplat till larmcentral, sprinkler, låsta dörrar och trapphus utan brännbart material med mera. Expandias vd, Jonas Wallstedt, förstår kommunernas desperation efter tillfälliga lokaler och tycker det borde finnas en statlig garanti vid eventuella attentat istället. ”Man tvingar på kommunerna flyktingar men ger inte bra förutsättningar i alla led.”

Läs hela intervjun med Jonas Wallstedt här:

vlt.se-tuffa-forsakringar-for-asylboenden