SKL Ramavtal

2015-10-23

Expandia ingår ramavtal med SKL Kommentus

Vi har sedan en månad tillbaka ett ramtavtal med inköpscentralen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Kommentus, gällande hyra av lokaler.

Avtalet heter Förhyrning av lokaler och omfattar olika modeller av moduler för användning i förskola/skola och kontor.
Modulerna används för att lösa temporära lokalbrister inom förskola/skola och kontor, exempelvis lektionssalar, kontorslandskap inkl, köksutrymmen toaletter m.m.

Modulerna avropas nationellt genom förnyad konkurrensutsättning. Här har du som avropar stor möjlighet att anpassa produkten efter egna önskemål. Avropsanmälan görs till SKL, sedan tar vi som leverantör kontakt med angiven kontaktperson hos upphandlande myndighet för hantering av alla praktiska frågeställningar. För att läsa mer om ramavtalet och SKL, klicka här.