Skolbristen i Huddinge

2016-06-17

Det är redan trångt på Stenmoskolan i Fullersta. Till hösten ska de två förskoleklasserna öka barngrupperna från 27 till 29 barn. – Ordna paviljonger, det är bättre än att klämma in för många barn i små lokaler, menar lärarna på skolan.

På den enda öppna ytan i förskoleklassernas lokaler ligger den runda samlingsmattan. – Alla elever får precis plats i en ring om de sitter utanför mattan. Ibland vill vi pedagoger sitta bredvid ett barn. Men vi får inte plats, säger Carina Johansson, förskolelärare och fackligt ombud för Lärarförbundet.

Ett lekrum har ordnats i hallen, bland skor och ytterkläder. – Vi delar upp oss i halvklass. Är det dåligt väder måste vi ha halvklass i hallen här. Det är så klart ingen bra miljö för undervisning. Men vi gör det bästa av situationen, säger förskoleläraren Anneli Werner.

Stenmoskolan har i dag två förskoleklasser och sex klasser i åk 1-3. Förskoleklassernas lokaler är byggda för 15 barn i åldrarna ett till fem år. I dag rymmer de 27 sexåringar i en F-klass. Till hösten blir de 29.

– Det är orimligt. Personalen är redan hårt ansträngd och klasserna fungerar sämre än tidigare. Nu kommer vi ha överfulla klasser på lågstadiet flera år framöver, säger Åsa Scherrer, lärare i åk 1-3.

Klasserna är fördelade på fyra klassrum anpassade för skolklasser och fyra lokaler som är gamla förskolelokaler. För att få plats jobbar alla i halvklasser. En stressig logistik, som pedagogerna trots allt får att fungera.

– Det är svårt att gå ifrån och det blir en markant skillnad i tempo, ljudvolym och hur du hinner möta varje barn. Även om vi gör ett bra jobb vet vi att det finns barn som inte mår bra, säger Carina Johansson.

– Vi har fantastiska pedagoger, som tyvärr tar smällen. Men här går brytpunkten. Med 27 elever är det precis på gränsen att vi kan utnyttja de fyra extra utrymmen som finns för åtta klasser, säger Åsa Scherrer.

I höst flyttar hela Stenmoskolan in tillfälligt i nya Glömstaskolan. Ventilation, kök och fönster ska renoveras.

– Det är buller, belysning och ventilation som skolan kan få nedslag på. Det byggs om nu. Men det finns ingen som granskar om barnen kan röra sig, eller att den psykosociala miljön blir farlig, säger Åsa Scherrer.

Många skolor i kommunen är överfulla, inte bara Stenmoskolan. Enligt Kerstin Gelfgren, grundskolechef på Huddinge kommun, har alla rektorer i centrala Huddinge uppmanats att ta in så många barn det bara går.

– Men det är varje rektors ansvar att se till att lokalerna har en likvärdig arbetsmiljö för personal och elever, säger hon. Någon konsekvensanalys har lärarna inte sett till. De har istället skrivit en egen, som de nu inväntar svar på.

Om det är kris med akut skolbrist i kommunen, kalla det för kris också, menar lärarna. – Ordna paviljonger, det är bättre än att klämma in för många barn i små lokaler.

 

Artikel från Södra Sidan, 17 juni