Skolor hårt pressade av flyktingkrisen

2016-10-18

En enkät till alla Sveriges kommuner som TV4 har gjort visar att Sveriges skolor brottas med stora problem i flyktingkrisens spår. Lokalbrist och brist på behöriga lärare är de största utmaningarna.

Svaren från de 175 kommuner som svarat vittnar om nödlösningar som undervisning i bygdegårdar, korridorer, uppehållsrum, datasalar och till och med toaletter. 6 av 10 kommuner har inte lokaler så att det räcker enligt undersökningen och 3 av 4 kommuner har brist på behöriga lärare.

På en skola i Bergsjö i Hälsingland har elevantalet ökat kraftigt under hela våren och fortfarande kommer det ungefär 2 nya elever varje vecka. Lokalbristen har man löst med Expandias moduler och elever på skolan är nöjda.

 

Se inslaget i Tv4 Nyheter, 18 oktober