Ormstaskolan i Vallentuna

2015-08-26

Snabba leveranser!

På extremt kort tid levererades närmare 1.400 kvm skolpaviljoner till Vallentuna kommuns Ormstaskolan.
Marken stod klar för att ta emot modulerna vecka 30 och endast 4 veckor senare kom skolbarnen.
Leveransen är den första på det nytecknade ramavtalet avseende hyra av moduler.
Senare under hösten kommer paviljongen att utökas med ytterligare 2.200 kvm, så hela skolbyggnaden kan rivas därefter.