Snart inflyttningsdags i efterlängtade paviljonger

2016-04-15

Det ökade antalet inflyttade barnfamiljer har inneburit att Svalövs kommun inte hängt med riktigt i svängarna och i vintras blev situationen så kaotisk att föräldrar valde att hitta alternativ. Nu står Expandias efterlängtade förskolepaviljonger på plats och i maj sker inflyttning av 34 förskolebarn.

SVALÖV Efter många om och men kan nu barnen i Billeberga snart få en plats inom barnomsorgen. I veckan sattes de omtalade paviljongerna på plats vid byns idrottsplats och i början av maj finns det plats för ytterligare 34 förskolebarn.

– Därmed kan vi erbjuda samtliga barn som är i behov av omsorg en plats i kommunen, säger förvaltningschef Kerstin Lingebrant. Sedan flera månader tillbaka har stämningen knappast varit på topp i Billeberga. Det ökade antalet in- flyttade barnfamiljer har inneburit att kommunen inte hängt med riktigt i svängarna och i vintras blev situationen så kaotisk att föräldrar valde att hitta alternativ. Helt enkelt placera sina barn på andra förskolor utanför kommungränserna och det gick även så långt att en av föräldrarna, Sara Bonde, valde att anmäla till Skolinspektionen för att kommunen inte uppfyllde kraven att kunna ge en plats inom tre månader.

Skolinspektionen gav Svalöv på fingrarna, men nu hoppas Lingebrant att ordningen återgår till det normala. Någon gång i början av maj ska i första hand de barn som fyllt fyra år få ta del av de nya paviljongerna medan de allra minsta får sin inskolning på Kvarnliden intill. – Det känns bra att vi äntligen har kommit någon vart. Paviljongerna är på plats och kommer att nyttjas till en permanent lösning är beslutad. När och var är ännu inte bestämt, på politisk nivå, säger Kerstin Lingebrant.

Mycket kritik har bildningsnämndens ordfö- rande Torbjörn Ekelund (L) fått utstå under den senaste tiden. – Därför är jag extra glad att vi kommit så här långt. Reaktionerna har varit positiva och nu jobbar vi vidare med att hitta en plats där vi kan bygga en ny och långvarig förskola. Platsen är det lika omdebatterade Blomområdet som förhalats efter överklagande från alla möjliga håll. Där pågår förhandlingar med en lantbrukare som vill ha en skyddszon mellan hans grödor och det nya villaområdet. I annat fall blir det ingen affär: – Vi har förhoppningar att köpa aktuell mark, men just nu står vi en bra bit ifrån varandra, erkänner Ekelund.

Jim Wilson är en av snickarna som bygger upp de helt nya paviljongerna: – Det är faktiskt det enda vi sysslar med i nuläget. – Standarden på många skolor runt om i Skåne är direkt usla och därmed väljer kommuner den här lösningen för att komma tillrätta med problemen.

Skärmavbild 2016-04-15 kl. 08.32.19

Artikel från Skånska Dagbladet, 15 april.