Teknikskiftet har bara börjat

2018-04-26

Modulhusbyggandet står i dag starkare än någonsin. I december 2017 invigde modulhustillverkaren Lindbäcks sin Superfabrik på Haraholmen i Piteå. Trots att det platsbyggda fortfarande dominerar stort när det gäller permanenta byggen så är man övertygad om att moduler och industriellt byggande kommer att ta en allt större del av kakan.

I dag står modulbyggandet av permanenta hus för omkring 15 procent av nyproduktionen. Lindbäcks framhålls ofta som den aktör som har tagit det industriella byggandet längst i graden av automatisering. – Jag tror att det här är nästa steg och att byggbranschen befinner sig mitt i ett teknikskifte, säger Markus Holmlund, marknadschef på Lindbäcks.

Att den som planerar ett projekt inte tänker industriellt, eller modul från början gör enligt Markus Holmlund, att det kan bli problem. – Vi kan få förfrågningar när ett projekt redan är uppritat. Då blir det svårare för oss att vara med i matchen. När man ska bygga med moduler fungerar det bäst om modulleverantören är med från början i planeringen, säger Markus Holmlund.

Jens Erneholt, arkitekt och konstruktör specialiserad på industriellt byggande i trä lyfter fram vikten av rätt materialval. Trä är det dominerande materialet när det kommer till modulhustillverkning. Det finns modulsystem i stål och även försök med betong. Vikten är en aspekt som gör att trä dominerar och i dag talar de flesta i branschen om materialets miljöfördelar. – Det är svårt att transportera moduler som väger över 22–23 ton då blir en betongmodul alldeles för tung att transportera. En annan aspekt som gör att jag tror att det blir svårt för betong att bli något för modulbranschen är att om det förverkligar visionen om att bli klimatneutrala till 2045 så kommer det att kosta. Det är en kostnad som inte jag vill betala, säger Jens Erneholt.

Läs hela artikeln här.

Byggindustrin 26 april, Nomi Melin Lundgren