Trångt i Skellefteås skolor i höst

2016-06-22

Trångboddheten har börjat visa sig allt mer på skolor runt om i Skellefteå kommun. Ett alternativ som man nu satsar på är baracker, tillfälliga paviljonger, för att inhysa de elever som inte ryms i skolans ordinarie lokaler.

Fler barn i Skellefteå gör att det blir trångt i många av kommunens för- och grundskolor. 2012 anställdes Anders Bergström som ny chef för skol- och kulturkontoret i Skellefteå. Då hade skolan i Skellefteå genomgått ett mindre stålbad med skolnedläggningar och personalminskningar till följd av ett vikande elevunderlag. Men de senaste tre åren har elevunderlaget stadigt ökat. – Dels ökar födslarna och dels så är det fler som flyttar till Skellefteå. Huvuddelen flyttar till centralorten men det syns även i hela kommunen, säger Anders Bergström.

Skolstart
Under nästa vecka börjar skolan igen, och skol- och kulturkontoret i Skellefteå har räknat ut att det kommer att finnas 11 137 barn från fritids, förskola och upp till med årskurs nio. Det är en ökning med 463 barn jämför med våren 2012.
– Vi har försökt att börja bygga förskolor och även se över skolstrukturen, men vi kommer att måsta ha en del provisoriska lösningar för det är lite svårt att veta var man placerar sig i kommunen, säger Anders Bergström.

Pedagogiska paviljonger
Vissa elever kan få längre till sin förskola och vissa blir hänvisade till så kallade pedagogiska paviljonger. Det här gäller bland annat vissa elever på Norrhammarskolan och på Morö Backe skola, men Anders Bergström tror inte att det försämrar undervisningen.
– Nej, det tror jag inte och även om jag rynkar pannan så är det fantastiskt och ett mycket angenämt problem, säger Anders Bergström.

 

Artikel från Sveriges Radio P4 Västerbotten