Hamreskolan

2015-08-26

Expandias skolmoduler möter den stora inflyttningen på Öster

I början av juli var de första modulerna på plats vid Hamreskolan i Västerås.
Till höstterminens skolstart stod 6 inflyttningsklara skolsalar redo att ta emot ca 150 barn.