• 40-talisterna är en jättestor födelsekull och antalet äldre över 75 år ökar med 26% de kommande 10 åren. Det visste du kanske redan?

  Med våra tillfälliga boenden – lägenheter med egen ingång eller rum i korridor – kan du snabbt och enkelt bygga till eller skapa nya kompletta serviceboenden.

Tillfälliga boenden

Våra tillfälliga boenden består av allt från korridorsboenden på 36 kvm till flexibla lägenheter på 57 kvm, allt kan levereras nyckelfärdigt på 60 dagar. Våra boenden håller hög standard och uppfyller självklart alla Boverkets byggregler. Storleken och funktioner som handikappanpassning innebär att modulerna kan användas både som vanligt boende, omsorgsboende eller studentlägenhet.

Modulsystemen är en del av Sveriges modernaste flotta och innehåller alla bekvämligheter man kan förvänta sig av ett tillfälligt boende. De används av såväl kommuner som företag och bostadsrättsföreningar. I hyran ingår allt löpande underhåll, inklusive montering, el och VVS.

Bilder och Referenser

Här finns bilder som visar olika uppställningar av moduler där vi har löst våra kunders behov av lokaler för boende.

Planlösningar

Vår boendemodul kan användas på flera sätt. Som enskilt boende i rum eller som lägenhet med eget kök. Vårdavdelning i ett omsorgsboende är ett annat exempel.

Modulerna finns i ett basutförande som sedan kan byggas på med pentry, riktigt kök eller ett rum till.
Skisserna nedan visar exempel på olika lösningar. För större format, klicka på bilden.

Utrustning & tillval

Våra boendemoduler levereras helt enligt standard eller så kan ett eller flera tillval göras. Beroende på typ av boende är kanske ett eget kök med kyl och frys önskvärt, i något annat fall önskas mer förvaringsutrymme.

Under Dokument & Ritningar hittar du en förteckning över vad som ingår som standard och vilka tillval som är möjliga för olika boende.

Solpaneler - för ett hållbart samhälle

Visste du att våra boendepaviljonger går att få med solpaneler på taken? Det är både en energismart och kostnadseffektiv lösning jämfört med till exempel ett vattenburet system. Solpaneler placeras på paviljongernas tak och via solceller omvandlas solstrålarna till elektricitet. Om ni producerar mer solel än ni använder, levereras den tillbaka till elnätet. Den elen får ni som producent betalt för och ni kan istället köpa extra el under de tillfällen då ni använder mer än ni genererar.

Dokument & ritningar

Här hittar du en komplett specifikation av den utrustning som ingår som standard för våra boendemoduler samt en specifikation av möjliga tillval. Här finns också en enklare teknisk beskrivning av modulerna. Dokumenten går även att ladda ner i PDF-format genom att klicka på ikonen till höger.

Standard för modulsystem B2000

 • WC-stol med förhöjningssockel
 • Handikappstöd med toalettpappershållare för WC
 • Draghandtag på insida toalettdörr samt stödhandtag i dusch
 • Högskåp med hyllor
 • Spegel
 • Handdukshängare 4-krok samt elektrisk handdukstork
 • Skena för duschdraperi

 

Samtliga rum är försedda med invändiga persienner

Tillval för modulsystem B2000

 

Tillval för boende 37 kvm:

 • Pentryenhet med timerstyrda kokplattor, kylskåp och diskho
 • Bänkskåp med lådor och bänkskivor samt 3 st överskåp
 • Vägguttag med timer samt bänkbelysning med uttag

 

 • Högskåpsinredning med 2 st garderober och 2 st linneskåp
 • Hatthylla vid entrédörr

 

Tillval för boende 57 kvm:

 

 • Köksinredning med bänk- och väggskåp samt rostfri diskbänk
 • Timerstyrd standardspis med 4 st kokplattor och ugn
 • Köksfläkt med kolfiltersats
 • Kyl/Frys, höjd 185 cm
 • Vägguttag med timer samt 2 st bänkbelysning med uttag
 • Låsbart diskbänkskåp
 • Förberett för diskmaskin

 

Tillval utvändigt:

 • Trappa i aluminium med dubbla handledare alt. glasfibertrappa
 • Ramp i aluminium med dubbla handledare, 6 m avsedd för nivåskillnad 0,5 m
 • Skärmtak över entré
 • Belysning vid huvudentré

TEKNISK BESKRIVNING B2000

MODULMÅTT

Modulyttermått: B x L x H
3,0 x 9,6 x 3,3 m
Invändig takhöjd 2,6 m

BOTTENBJÄLKLAG

Linoleummatta i lägenhet.
Plastmatta i entré, korridor och
toaletter med uppvikt sockel.
Golvspånskiva, tvärgående balkar,
mineralull, spånskiva.

TAKBJÄLKLAG 3°

Tvärgående balkar, mineralull.
Åldringsbeständig plastfolie,
glespanel, gipsskiva, gipsplank.

FÖNSTERYTTERVÄGG

"Wafertex" med träpanelprägling.
Läkt för luftspalt, träfiberskiva.
Stående regel, mineralull.
Åldringsbeständig plastfolie,
gipsskiva.

FÖNSTERYTTERVÄGG (entrésida)

"Wafertex" med träpanelsprägling.
Läkt för luftspalt, fibergips.
Stående regel, mineralull.
Åldringsbeständig plastfolie, fiber-
gips.

GAVELYTTERVÄGG

"Wafertex" med träpanelprägling.
Läkt för luftspalt, fibergips.
Stående regel, mineralull.
Åldringsbeständig plastfolie, fiber-
gips.

 

 

 

INNERVÄGG mellan lägenhet och
entré/korridor (bärande)

Fibergips
Stående regel, mineralull.
Fibergips

INNERVÄGGAR MOT RWC

Fibergips
Stående regelstomme, mineralull
Gipsskiva

SYSTEM-INNERVÄGGAR
(grönmarkerade)

Färdigbehandlad gipsskiva med
målad glasfiberväv.
Stående regelstomme, mineralull.
Färdigbehandlad gipsskiva med
målad glasfiberväv.

DÖRRAR & FÖNSTER

Ytterdörr av trä alternativt
aluminium. Fönster fasta eller
öppningsbara inåtgående med
drejkippbeslag.
Innerdörrar mellan entré/korridor
och lägenhet.
Innerdörrar till RWC.

TAKAVVATTNING

Takavvattning med hängränna
samt stuprör vid fasadsidor.

YTSKIKT INVÄNDIGT

Väggytor med vitmålad glasfiber-
väv. Takskivor vitmålade. Mönstrad
linoleummatta i lägenhet, plastmatta
i entré/korridor och våtutrymme med
uppvikt sockel. Väggmatta i RWC.

 

 

 

MILJÖ

1 VENTILATION

Ventilation via enhetsaggregat separat
för respektive lägenhet. Aggregatet har
inbyggda filter för till- och frånluft och
värmeväxlare. Kanalansluten frånluft
från RWC och kök/pentry.

2 UPPVÄRMNING

Uppvärmning sker med skyddsjordade
elradiatorer som regleras via inbyggd
elektronisk termostat.

3 SOLAVSKÄRMNING

Samtliga rum är försedda med
invändiga persienner.

4 BELYSNING

Takbelysning i lägenhet med punkt-
ljusarmatur. Lysrörsarmatur i tak i hall,
vid pentry/kök samt i RWC. I RWC
även väggarmatur. Lamputtag i taket
i entré/korridor samt i lägenhet
framför respektive fönster.

EL-INSTALLATION

Varje lägenhet har egen anslutnings-
punkt för elkabel. Lägenheterna har
separat huvudströmbrytare.

GRUNDLÄGGNING/
SOCKELINKLÄDNAD

Grundläggning utgörs enligt objekts-
specifik ritning. Grunden inklädes med
glespanel.