TEKNISK BESKRIVNING B2000

MODULMÅTT

Modulyttermått: B x L x H
3,0 x 9,6 x 3,3 m
Invändig takhöjd 2,6 m

BOTTENBJÄLKLAG

Linoleummatta i lägenhet.
Plastmatta i entré, korridor och
toaletter med uppvikt sockel.
Golvspånskiva, tvärgående balkar,
mineralull, spånskiva.

TAKBJÄLKLAG 3°

Tvärgående balkar, mineralull.
Åldringsbeständig plastfolie,
glespanel, gipsskiva, gipsplank.

FÖNSTERYTTERVÄGG

"Wafertex" med träpanelprägling.
Läkt för luftspalt, träfiberskiva.
Stående regel, mineralull.
Åldringsbeständig plastfolie,
gipsskiva.

FÖNSTERYTTERVÄGG (entrésida)

"Wafertex" med träpanelsprägling.
Läkt för luftspalt, fibergips.
Stående regel, mineralull.
Åldringsbeständig plastfolie, fiber-
gips.

GAVELYTTERVÄGG

"Wafertex" med träpanelprägling.
Läkt för luftspalt, fibergips.
Stående regel, mineralull.
Åldringsbeständig plastfolie, fiber-
gips.

 

 

 

INNERVÄGG mellan lägenhet och
entré/korridor (bärande)

Fibergips
Stående regel, mineralull.
Fibergips

INNERVÄGGAR MOT RWC

Fibergips
Stående regelstomme, mineralull
Gipsskiva

SYSTEM-INNERVÄGGAR
(grönmarkerade)

Färdigbehandlad gipsskiva med
målad glasfiberväv.
Stående regelstomme, mineralull.
Färdigbehandlad gipsskiva med
målad glasfiberväv.

DÖRRAR & FÖNSTER

Ytterdörr av trä alternativt
aluminium. Fönster fasta eller
öppningsbara inåtgående med
drejkippbeslag.
Innerdörrar mellan entré/korridor
och lägenhet.
Innerdörrar till RWC.

TAKAVVATTNING

Takavvattning med hängränna
samt stuprör vid fasadsidor.

YTSKIKT INVÄNDIGT

Väggytor med vitmålad glasfiber-
väv. Takskivor vitmålade. Mönstrad
linoleummatta i lägenhet, plastmatta
i entré/korridor och våtutrymme med
uppvikt sockel. Väggmatta i RWC.

 

 

 

MILJÖ

1 VENTILATION

Ventilation via enhetsaggregat separat
för respektive lägenhet. Aggregatet har
inbyggda filter för till- och frånluft och
värmeväxlare. Kanalansluten frånluft
från RWC och kök/pentry.

2 UPPVÄRMNING

Uppvärmning sker med skyddsjordade
elradiatorer som regleras via inbyggd
elektronisk termostat.

3 SOLAVSKÄRMNING

Samtliga rum är försedda med
invändiga persienner.

4 BELYSNING

Takbelysning i lägenhet med punkt-
ljusarmatur. Lysrörsarmatur i tak i hall,
vid pentry/kök samt i RWC. I RWC
även väggarmatur. Lamputtag i taket
i entré/korridor samt i lägenhet
framför respektive fönster.

EL-INSTALLATION

Varje lägenhet har egen anslutnings-
punkt för elkabel. Lägenheterna har
separat huvudströmbrytare.

GRUNDLÄGGNING/
SOCKELINKLÄDNAD

Grundläggning utgörs enligt objekts-
specifik ritning. Grunden inklädes med
glespanel.