Utrustning & tillval

Våra boendemoduler levereras helt enligt standard eller så kan ett eller flera tillval göras. Beroende på typ av boende är kanske ett eget kök med kyl och frys önskvärt, i något annat fall önskas mer förvaringsutrymme.

Under Dokument & Ritningar hittar du en förteckning över vad som ingår som standard och vilka tillval som är möjliga för olika boende.

Solpaneler - för ett hållbart samhälle

Visste du att våra boendepaviljonger går att få med solpaneler på taken? Det är både en energismart och kostnadseffektiv lösning jämfört med till exempel ett vattenburet system. Solpaneler placeras på paviljongernas tak och via solceller omvandlas solstrålarna till elektricitet. Om ni producerar mer solel än ni använder, levereras den tillbaka till elnätet. Den elen får ni som producent betalt för och ni kan istället köpa extra el under de tillfällen då ni använder mer än ni genererar.