Bostadsmoduler

Det viktiga med bostadsmoduler är att de ska fungera minst lika bra som i permanenta lokaler. Därför har vi satsat på moduler som har hög grundstandard och stora anpassningsmöjligheter. Gå igenom behoven med oss, så utformar vi en lösning som alla trivs med. Hyrestiden kan variera från några månader till flera år.

FRÅN IDÉ TILL INVIGNING INOM 30 DAGAR.

Vi arbetar med ett tryggt och enkelt hyreskoncept som ger dig tydlig kontroll på kostnaderna och lokaler som är noga anpassade till verksamheten. Vi tar effektivt hand om alla steg från idé till invigning och kan därför få din boendemiljö klar för hyresgästerna inom en månad - och ibland snabbare.

EN BASMODUL. FLERA SPECIFIKA BOENDETYPER.

Vår basmodul B2000 är speciellt utvecklad för boende och gjord för att enkelt kunna utrustas och kombineras till precis den boendetyp som du saknar. Vi har lång erfarenhet av att skapa väl fungerande äldreboenden, omsorgsboenden, evakueringslägenheter, förläggningar och studenthem. Från några lägenheter till hela bostadsområden. Alltid kompletta med de biutrymmen som behövs, t ex när boende- miljön samtidigt ska vara en bra arbetsmiljö för din personal.

LÄS MER OM BOSTADSMODULER