Tillfälliga lokaler för förskolor

Många barn i kö? Renoveringsbehov i de permanenta lokalerna? Eller behov av helt nya lokaler? Expandias förskolemoduler löser samtliga problem. De är dessutom redan från början byggda för att klara förskolans krav på både funktion och miljö i allrum, lekrum, skötrum, kapprum och kök.

Vi hyr ut förskolemoduler till nästan alla landets kommuner, och ett flertal fristående förskolor. Välkommen att läsa mer om våra moduler, se exempel från verkligheten, och se hur det går till att hyra av oss.

Bilder och referenser

Ta en titt för att se bilder från några av många förskolor runtom i landet som är uppbyggda av våra moduler.

Planlösningar

Modulsystem S2000 för förskola finns i tre olika grundutföranden. Dessa planlösningar fungerar för såväl den lilla som den stora förskolan. Ytorna utnyttjas på bästa sätt för att ha plats för gemensam verksamhet, ordna mellanmål eller varför inte en lugn stund i något av de enskilda rummen?

Naturligtvis finns det möjlighet till annan planlösning och anpassning efter era önskemål. Kanske vill ni flytta en vägg eller har behov av ytterligare ett enskilt rum?

Tveka inte att ta kontakt med oss!

Nedan hittar du planlösningar för de olika grundutföranden som finns.

Utrustning & tillval

Som standard är våra moduler utrustade med det som behövs för att en förskola ska fungera.

Till varje avdelning hör ett kök med kyl/frys, spis, diskmaskin och fläkt.

I kapprummet finns krokar och hyllor med plats för 20 barn. Det finns också sittbänkar för att underlätta av- och påklädning och naturligtvis torkskåp och tvättbänk.
Skötrummet är utrustat med höj- och sänkbart skötbord, tvättbänk, toalett och tvättställ. Dessutom finns två separata toalettrum.

Det ligger golvvärme i allrum och lekrum för bästa komfort för såväl stora som små. Samtliga rum är försedda med invändiga persienner.

Utvändigt ingår trappa och ramp med handledare, skärmtak över entré samt belysning vid huvudentrén.

Solpaneler - för ett hållbart samhälle

Visste du att våra förskolepaviljonger går att få med solpaneler på taken? Det är både en energismart och kostnadseffektiv lösning jämfört med till exempel ett vattenburet system. Solpaneler placeras på paviljongernas tak och via solceller omvandlas solstrålarna till elektricitet. Om ni producerar mer solel än ni använder, levereras den tillbaka till elnätet. Den elen får ni som producent betalt för och ni kan istället köpa extra el under de tillfällen då ni använder mer än ni genererar.

Dokument & Ritningar

Här hittar du komplett specifikation angående den utrustning som ingår som standard för våra förskolemoduler. Här finns också en enklare teknisk beskrivning över modulerna. Dokumenten går även att ladda ner i PDF-format genom att klicka på ikonerna till höger.

Standard för modulsystem förskola S2000

Invändigt:

 • Inredning i avdelningskök: diskbänk, spis, diskmaskin, kyl/sval, kyl/frys samt kolfilterfläkt
 • Inredning köksskåp
 • Höj- och sänkbart skötbord samt tvättbänk
 • WC
 • I entré: väggmonterad inredning bestående av hatthylla, kroklist, sittbänk samt skohylla för 20 barn
 • 2 st torkskåp samt tvättbänk
 • Takskivor i allrum och lekrum är tillverkade i ljudisolerande material med absorptionsfaktor > 0,6
 • Allmän belysning dimensionerad för 500 lux
 • Innerdörrar och ytterdörr levereras med låskista och täckbricka exkl. cylinder
 • Samtliga rum är försedda med invändiga persienner
 • Golvvärme i allrum och lekrum

 

Utvändigt:

 • Trappa i aluminium med handledare samt stående ribbor alt. glasfibertrappa
 • Ramp i aluminium med handledare samt stående ribbor. 6 m avsedd för nivåskillnad 0,5 m
 • Skärmtak över entré
 • Belysning vid huvudentré

TEKNISK BESKRIVNING S2000

MODULMÅTT

Modulyttermått BxLxH:
3,0 x 9,6 x 3,3 m
Invändig takhöjd: 2,7 m

BOTTENBJÄLKLAG

Linoleummatta i skolsal,
grupprum m fl. Plastmatta i
kapprum och toaletter.
Golvspånskiva, tvärgående
bjälkar, mineralull, spånskiva

TAKBJÄLKLAG

Armerad PVC-takduk, helklistrad.
Plywood, luftspalt, 20-70 mm,
Vindskydd, tvärgående bjälkar.

FÖNSTERYTTERVÄGG

"Lionboard" med träpanelprägling.
Glespanel, träfiberskiva.
Stående regel, mineralull
Plastfolie, gipsskiva

INNERVÄGG MOT KAPP- O
GRUPPRUM (bärande)

Gipsskiva, stående regelstomme.
Mineralull, gipsskiva

FASTA INNERVÄGGAR

Gipsskiva, stående regelstomme.
Mineralull, gipsskiva.

SYSTEMINNERVÄGGAR
(grönmarkerade)

Färdigbehandlad gipsskiva med
målad glasfiberväv. Stående regel-
stomme, mineralull. Färdigbehandlad
gipsskiva med målad glasfiberväv.

 

 

DÖRRAR & FÖNSTER

Ytterdörr av aluminium med 2-glas
energiruta. Fönster fasta el öppnings-
bara inåtgående med drejkippbeslag.
Skola: Innerdörrar mellan skolsal och
kapprum, skolsal och grupprum samt
mellan klassrum.
Förskola: Innerdörrar mellan allrum och
kapprum, allrum och lekrum samt
mellan avdelningar.

TAKAVVATTNING

Takavvattning med hängränna samt
stuprör på fasadsidor.

YTSKIKT INVÄNDIGT

Väggytor med vitmålad glasfiber-
väv. Takskivor vitmålade. Mönstrad
linoleummatta i skolsal, plastmatta
i kapprum och våtutrymmen med
uppvikt sockel.

MILJÖ

1 VENTILATION

Ventilation via enhetsaggregat,
dimensionerat för 30 personer
placerat i klass-/allrum. Aggregatet
har inbyggda filter för till- och
frånluft och värmeväxlare. Övriga
rum har kanaliserad till- och frånluft.

2 UPPVÄRMNING

Uppvärmning sker med skyddsjordade
elradiatorer som regleras via inbyggd
elektronisk termostat. Skyddsgaller
framför radiatorer.
Förskola: därutöver golvvärme i större
del av allrum och lekrum.

 

Utförande med vattenburen värme:
Uppvärmning med termostatstyrda
vattenradiatorer via synligt förlagda
värmeledningar. Som standard
levereras anläggningen med elpanna,
vilken är förberedd för anslutning till
solpaneler och värmepump.
Systemet är också förberett för
anslutning till fjärrvärme.

3 SOLAVSKÄRMNING

Samtliga rum är försedda med
invändiga persienner.

4 BELYSNING

Allmänbelysning dimensionerad
för 500 lux med begränsat uppljus.
I WC och städutrymme vanlig
lysrörsarmatur alternativt glödljus.
Utomhusbelysning över entrédörr
tänds antingen via strömbrytare
eller skymningsrelä.

5 AKUSTIK

Takskivor i skolsal och grupprum med
ljudabsorptionsfaktor > 0,6 alfa P.

EL-INSTALLATION

Varje skolenhet elanslutes med elkabel
dimensionerad för belastning anpassad
till skola respektive förskola.

GRUNDLÄGGNING/
SOCKELINKLÄDNAD

Grundläggning utgörs enligt objekts-
specifik ritning. Grunden inklädes med
glespanel.