hållbarhetsredovisning

HÅLLBARHET ÄR EN STÄNDIG UTMANING, skriver Expandias VD Jonas Wallstedt i årets hållbarhetsredovisning. 

"En föränderlig tid där konjunkturen svänger, befolkningen ökar och den demografiska bilden varierar ger ökade behov av både flexibilitet och hållbarhet, begrepp som inte alltid går ihop. Våra flyttbara lokaler ger samhället, både den privata och den offentliga sektorn, möjlighet att snabbt svara upp mot ökade respektive minskade behov av lokaler."

I vår hållbarhetsredovisning beskriver vi hur vi arbetar med ekonomi, miljö, mänskliga rättigheter och om vårt produkt- och samhällsansvar i vår kärnverksamhet.

Välkommen att ladda ner vår publikation.