Från idé till invigning på bara några veckor

Ert behov kan vara förutsett, kanske till och med planerat. Eller helt oväntat. För oss spelar det mindre roll – från idé till att ni påbörjar verksamheten i de nya lokalerna kan det gå bara några veckor.

Vi erbjuder samtliga moduler i ett tryggt och enkelt hyreskoncept, som gör att ni får tydlig överblick över kostnaderna, och en kundservice som löser eventuella problem. Vi blir er hyresvärd så länge ni behöver de extra lokalerna.

Vår process börjar med en kostnadsfri behovsanalys, där vi tittar på vilken typ av lokal ni behöver och förutsättningarna för ett projekt. Läs gärna vidare om processen, eller ta kontakt med oss direkt här.

1. Kostnadsfri behovsanalys

Vi börjar med att titta på ert behov. Hur många moduler, och till vad? Ungefär hur länge? Finns det några speciella förhållanden eller krav?

2. Planritnings- förslag och offert

Därefter lämnar vi ett konkret förslag som vi utgår ifrån i våra diskussioner. Vi gör tillägg och förändringar efter behov.

3. Projekt- planering

Om offerten godkänns sätter vi igång med en skarp projektplanering. Alla faser av vårt arbete stolpas upp och godkänns av er.

4. Montage och inflyttning

Vi sätter upp modulerna och gör dem redo för inflyttning. Ni behöver bara tänka på att flytta in.

5. Drift och underhåll

I längre hyresprojekt behövs så småningom en del periodiskt underhåll. Vi tar hand om det – ni behöver bara felanmäla vid behov.

6. Avveckling

När projektet är slut flyttar ni ut och vi avvecklar modulerna. I vissa fall hämtar vi dem direkt, i andra fall efter några veckor.

Varför hyra istället för att bygga nytt?

Ett lokalbehov kan uppstå plötsligt, både i skolans värld och i näringslivet. Demografiska förändringar eller oväntad tillväxt kan göra att en tillfällig lösning behövs, på kort eller medellång sikt. En stor bygginvestering kan visa sig olönsam eller för osäker. Att hyra tillfälliga lokaler kan då vara andrummet som behövs för att fatta ett informerat beslut.

I de flesta fall löser vi inte heller ett totalt behov, utan en tillfällig topp. Vi tillhandahåller till exempel sällan en hel skola, bara extra klassrum och ytor. Även om våra moduler håller tillräckligt hög standard för att fungera som permanenta lösningar är det aldrig huvudsyftet, och inget vi rekommenderar.

Ytterligare ett skäl att hyra är de möjliga alternativen. Att bygga nytt är inte en lösning för alla. Lediga lokaler kan då finnas att få tag i – men kanske inte där man vill ha dem, eller med de funktioner man önskar. Eftersom våra moduler är både flyttbara och verksamhetsanpassade kan vi tillgodose de flesta önskemål.

Bilder och referenser

Frågor & Svar

Varför hyr ni ut lokaler i stället för att sälja?

Genom att ta ansvar för de tillfälliga lokalerna som hyresvärd kan vi se till att våra kunder får en bra helhetsupplevelse. Även om det kan se enkelt ut att ställa ut tillfälliga lokaler kräver det en hel del expertis.

Hur länge håller en av era moduler?

Vi brukar säga att den maximala livslängden är ca 10 år, men det beror också på typ av verksamhet, slitage, vilket underhåll som genomförs under hyrestiden och mycket annat. De flesta av våra hyresgäster hyr kortare tider än så - genomsnitt är ca 3 år.

Hur värms modulerna upp?

Det kan du som kund välja själv. Vi tillhandahåller ett flertal lösningar och kan rekommendera utifrån förutsättningarna. Det vanligaste är att modulerna värms upp med luftvärmepumpar.