Varför hyra istället för att bygga nytt?

Ett lokalbehov kan uppstå plötsligt, både i skolans värld och i näringslivet. Demografiska förändringar eller oväntad tillväxt kan göra att en tillfällig lösning behövs, på kort eller medellång sikt. En stor bygginvestering kan visa sig olönsam eller för osäker. Att hyra tillfälliga lokaler kan då vara andrummet som behövs för att fatta ett informerat beslut.

I de flesta fall löser vi inte heller ett totalt behov, utan en tillfällig topp. Vi tillhandahåller till exempel sällan en hel skola, bara extra klassrum och ytor. Även om våra moduler håller tillräckligt hög standard för att fungera som permanenta lösningar är det aldrig huvudsyftet, och inget vi rekommenderar.

Ytterligare ett skäl att hyra är de möjliga alternativen. Att bygga nytt är inte en lösning för alla. Lediga lokaler kan då finnas att få tag i – men kanske inte där man vill ha dem, eller med de funktioner man önskar. Eftersom våra moduler är både flyttbara och verksamhetsanpassade kan vi tillgodose de flesta önskemål.