Frågor & Svar

Är det något du funderar över i lokalen eller något som inte fungerar som det ska?

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna.

Mer utförlig information om utrustning och annat i våra moduler hittar du i Drift- och skötselpärmen på plats, annars kan du kontakta vår kundsupport enligt nedan.

 • + -
  Belysning, vägguttag etc.
  1 st
  • En eller flera vägguttag, lampor eller lysrörsarmaturer fungerar inte?

   Kontrollera säkringar i Elcentral / Proppskåp som finns i entré eller städförråd. Bryt alltid strömmen innan byte av lampa eller lysrör. Kontrollera att samma modell monteras som tidigare.

 • + -
  Uppvärmning & Ventilation
  3 st
  • Ventilationen fungerar inte eller att det är kvavt i modulen?

   Kontrollera timer för forcerad ventilation. Kontrollera att säkring eller jordfelsbrytare inte löst ut. Kontrollera att huvudströmbrytare är tillslagen.

   Tänk på att lokalen är utrustad med ett ventilationsaggregat utan kyla, (Air-condition). Det innebär att är det 25° grader utomhus, så blir det samma temperatur på tilluften. Här följer några tips vad ni kan göra för att hålla lokalen så sval som möjligt:

   • Gå över alla elradiatorer för att se att de är inställda på max 19°C. Den inbyggda termostaten stänger då av elradiatorerna när värmen i rummet överstiger 19°C.

   • Om möjligt ventilera med de öppningsbara fönstren på skuggsidan. Genom att öppna flera fönster på skuggsida kan man orsaka självdrag med sval luft från skuggsidan.

   • Dra ned persienner och stäng fönstren på solsidan. Solstrålningen värmer upp möbler och material i rummet som lagras och sedan värmer upp luften i rummet.

   • Dra ned persienner vid hemgång för att bevara nattens kyla i rummet längre under dagen.

   • Elektronik: stäng av elektronik som inte används då all elektronik alstrar värme, även i stand-by läge.

   • Försök i största möjligaste mån att inte möblera framför ventilationsaggregatet då tilluften begränsas och får en sämre fördelning i lokalen.

  • Kallt i rummet och ingen värme från radiator / element?

   Element som har läge I-0-II ska alltid stå i läge I. Grundinställning för alla radiatorer är 20°. För att kontrollera att det finns ström till elementet - slå av och sedan på elementet. En lampa ska då blinka till och om inte - kontrollera säkringar.

  • Inget varmvatten från blandare / kranar?

   Kontrollera vred på varmvattenberedare som finns i städförråd. Kontrollera säkringar samt jordfelsbrytare, varmvattenberedaren kan ha löst ut någon av dessa.

   Vid vintersäsong - Kontrollera att huvudströmbrytare till värmekabel är tillslagen.