• Vattenfall, som driver Forsmarks kärnkraftverk, behövde tillfälliga kontor på plats. Expandias kontorsmoduler - byggda i två våningar och med öppen planlösning - blev valet.

Flyttbara kontorslokaler

En oväntad tillväxt - eller ett planerat projekt? En kontorsrenovering - eller väntan på nybyggt? Dina kontorslokaler kan faktiskt finnas där de behövs och det kan gå väldigt snabbt.

Expandia erbjuder Sveriges modernaste flotta av verksamhetsanpassade moduler. Med två olika kontorstyper och alla tänkbara storlekar och kombinationer täcker vi in de flesta av våra kunders behov. Välkommen att läsa mer om hur de ser ut och fungerar. Se exempel från verkligheten och se hur det går till att hyra av oss.

Bilder och referenser

Med våra kontorsmoduler kan vi lösa de flesta önskemål. Se nedan bilder från flera platser där vi har moduler uthyrda till företag och organisationer.

Planlösningar

Kontorsmodul K2000 ger möjlighet till helt öppen planlösning. De sätts samman efter era önskemål till nyckelfärdiga paviljonger. Kontorsmodulerna är ljusa, luftiga och moderna.

Kontorsmodul K10 anpassas också enkelt efter era behov och önskemål. Fasaden är i underhållsfritt material som eliminerar "barackstämpeln".

Vi prioriterar låg energiförbrukning vid såväl värme- som kylbehov. Med hjälp av kraftfulla integrerade aggregat klarar vi behovet samtidigt som vi uppfyller energiförbrukningskraven enligt BBR.

Till höger ser du förslag till planlösning för modulsystemen K 2000 och K 10.

Klicka på bilden för att se planlösningen i större format.

Utrustning & tillval

Vad behövs för ett fungerande kontor? Våra moduler är som standard utrustade med de tillbehör och funktioner som de flesta av våra kunder önskar.
Till exempel ljudisolerande väggar mellan rummen och stegdämpande mattor i korridorer bidrar till trivsel och arbetsro.

Solpaneler - för ett hållbart samhälle

Visste du att våra kontor går att få med solpaneler på taken? Det är både en energismart och kostnadseffektiv lösning jämfört med till exempel ett vattenburet system. Solpaneler placeras på paviljongernas tak och via solceller omvandlas solstrålarna till elektricitet. Om ni producerar mer solel än ni använder, levereras den tillbaka till elnätet. Den elen får ni som producent betalt för och ni kan istället köpa extra el under de tillfällen då ni använder mer än ni genererar.

Dokument & Ritningar

Här hittar du en komplett specifikation av den utrustning som ingår som standard för våra kontorsmoduler. Här finns också en enklare teknisk beskrivning av modulerna. Dokumenten går även att ladda ner i PDF-format genom att klicka på ikonen till höger.

Standard för modulsystem K2000

 

Invändigt:

 • Glaspartier i korridorväggar
 • Stav i samtliga rum försedd med vägguttag samt datauttag för kundens eftermontage av tele/data
 • Lysrörsarmaturer med uppljus och HF-don i rum
 • Stegljudsdämpande matta i korridor och kontorsrum
 • Akustiktak i korridor och kontorsrum
 • Ventilationsaggregat med integrerad värmepump och komfortkyla

 

Utvändigt:

 • Trappa i aluminium med dubbla handledare
 • Som option finns ramp i aluminium, 6 m avsedd för nivåskillnad 0,5 m

 

Samtliga rum är försedda med utvändig solavskärmning, s k screen som regleras från rummet

Standard för modulsystem K10

 

Invändigt:

 • Glaspartier i korridorväggar
 • Stav i samtliga rum försedd med vägguttag samt datauttag för kundens eftermontage av tele/data
 • Lysrörsarmaturer med uppljus och HF-don i rum
 • Stegljudsdämpande matta i korridor
 • Ventilation FXT och komfortkyla

 

Utvändigt:

 • Trappa i aluminium med dubbla handledare
 • Som option finns ramp i aluminium, 6 m avsedd för nivåskillnad 0,5 m
 • Entrébelysning

 

Samtliga rum är försedda med utvändig solavskärmning, s k screen som regleras från rummet

TEKNISK BESKRIVNING K2000

MODULMÅTT

Modulyttermått BxLxH
2,9 x 9,6 x 3,3 m

BOTTENBJÄLKLAG

Golvmatta i kontorsrum/korridor
Tarkett Acczent Akustik.
Plastmatta med mattuppvik i toaletter.
Spånskiva, tvärgående bjälkar, mineralull,
spånskiva.

TAKBJÄLKLAG 3°

Takduk helklistrad protan G-duk
Spånskiva, takkilar stenull med papp.
Limträ mellan balkar, stenull.
Åldringsbeständig plastfolie, glespanel.
Gyptone takskivor i fält i kontorsrum.

FÖNSTERYTTERVÄGG

"Wafertex" med träpanelprägling.
Läkt för luftspalt, träfiberskiva.
Stående regel, mineralull.
Åldringsbeständig byggfolie.
Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.

GAVELYTTERVÄGG

"Wafertex" med träpanelprägling.
Läkt för luftspalt, regelstomme
plus isolering.
Träfiberskiva, stående regel,
mineralull.
Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.

 

 

SYSTEMINNERVÄGGAR
(grönmarkerade)

Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.
Stående regelstomme, mineralull.
Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.

DÖRRAR & FÖNSTER

Ytterdörr i aluminium. Fönster fasta eller
öppningsbara inåtgående med drejkipp
beslag.
Innerdörrar
Innerdörrar till RWC respektive 7x21 till
liten WC.

TAKAVVATTNING

Takavvattning med gemensam häng-
ränna och synligt stuprör på fasad.

YTSKIKT INVÄNDIGT

Väggytor med vitmålad glasfiberväv.
Takskivor vitmålade.
Golvmattor Tarkett Acczent Akustik 3.
Plastmatta i våtutrymme.

MILJÖ

1 VENTILATION

Ventilationsaggregat i servicemodul
med separat till-/frånluft till varje
kontorsrum. Inbyggd kyla respektive
värmepump. Aggregatet har inbyggda
filter för till-och frånluft och värmeväxlare.

 

2 UPPVÄRMNING

Uppvärmning sker med luftvärmepump
i kombination med skyddsjordade el-
radiatorer.

3 SOLAVSKÄRMNING

Samtliga rum är försedda med
utvändig solavskärmning (screen).

4 BELYSNING

Takbelysning i kontorsrum med
pendlande armaturer. I korridortak
infälld armatur. I WC väggarmatur.

EL-INSTALLATION

Anslutning av elservis i servicemoduler.
Varje kontorsrum är försett med
uttagsstav samt plats för data/tele.
Förberett med kanalisation för svagström.

GRUNDLÄGGNING/
SOCKELINKLÄDNAD

Grundläggning utgörs enligt objekts-
specifik ritning. Grunden iklädes med
glespanel.

TEKNISK BESKRIVNING K10

MODULMÅTT

Modulyttermått BxLxH
2,5 x 10,5 x 3,4 m
Invändig takhöjd 2,7 m

BOTTENBJÄLKLAG

Plastmatta plus i korridor
stegljudsmatta. Golvspånskiva.
Tvärgående bjälkar, mineralull.
Förhydringsboard, klämläkt

TAKBJÄLKLAG

Armerad PVC-matta, helklistrad.
Plywood, luftspalt 50-100 mm.
Vindskydd, tvärgående bjälkar.
Mineralull, ståltrådsnät.
Plastfolie, spånskiva alt. gips.

FÖNSTERYTTERVÄGG

Fasadskiva i kombination med
fasadplåtskassetter i fasadparti.
Glespanel, förstyvningsskiva.
Stående regel, mineralull.
Plastfolie, spånskiva alt. gips.

MODULSKILJANDE VÄGG
( fast )

Spånskiva, stående regelstomme.
Mineralull, byggboard.

 

 

 

 

 

RUMSSKILJANDE VÄGG
(eftermonterade)

Färdigbehandlad gipsskiva med
glasfiberväv. Stående stålregel-
stomme, mineralull.
Färdigbehandlad gipsskiva med
glasfiberväv.

ÖVRIGA INNERVÄGGAR

Spånskiva, stående regelstomme.
Mineralull, spånskiva.

DÖRRAR & FÖNSTER

Ytterdörr av aluminium med 2-glas
energiruta, innerdörrar lackerade.
Fönster fasaden med ett fast parti
samt ett öppningsbart inåtgående.

TAKAVVATTNING

Separat avvattning per modul med
inbyggda hängrännor samt dolda
stuprör.

YTSKIKT INVÄNDIGT

Väggytor med glasfiberväv samt
målning. Takskivor med fabriks-
behandlad yta. Innerdörrar, karmar
fönster samt listverk vitmålade.
Mönstrade golvmattor, i våtutrymme
med uppvikt sockel.

 

 

MILJÖ

1 VENTILATION

Ventilation via enhetsaggregat med
tilluftskanaler. Separat dimensionerad
luftomsättning för varje uppställning.
Vid behov kompletteras konferensrum
med ytterligare aggregat.

2 UPPVÄRMNING

Uppvärmning sker med skyddsjordade
elradiatorer som regleras via inbyggd
elektronisk termostat.

3 SOLAVSKÄRMNING

Samtliga rum är försedda med ut-
vändig solavskärmning ( screen )

4 BELYSNING

Allmänbelysning dimensionerad för
500 lux med begränsat uppljus.
I WC/städutrymme glödljusarmatur.

EL-INSTALLATION

 

GRUNDLÄGGNING/
SOCKELINKLÄDNAD

Grundläggning utgörs enligt objekts-
specifik ritning. Grunden inklädes med
Cemiwoodskivor.