Dokument & Ritningar

Här hittar du en komplett specifikation av den utrustning som ingår som standard för våra kontorsmoduler. Här finns också en enklare teknisk beskrivning av modulerna. Dokumenten går även att ladda ner i PDF-format genom att klicka på ikonen till höger.

Standard för modulsystem K2000

 

Invändigt:

 • Glaspartier i korridorväggar
 • Stav i samtliga rum försedd med vägguttag samt datauttag för kundens eftermontage av tele/data
 • Lysrörsarmaturer med uppljus och HF-don i rum
 • Stegljudsdämpande matta i korridor och kontorsrum
 • Akustiktak i korridor och kontorsrum
 • Ventilationsaggregat med integrerad värmepump och komfortkyla

 

Utvändigt:

 • Trappa i aluminium med dubbla handledare
 • Som option finns ramp i aluminium, 6 m avsedd för nivåskillnad 0,5 m

 

Samtliga rum är försedda med utvändig solavskärmning, s k screen som regleras från rummet

Standard för modulsystem K10

 

Invändigt:

 • Glaspartier i korridorväggar
 • Stav i samtliga rum försedd med vägguttag samt datauttag för kundens eftermontage av tele/data
 • Lysrörsarmaturer med uppljus och HF-don i rum
 • Stegljudsdämpande matta i korridor
 • Ventilation FXT och komfortkyla

 

Utvändigt:

 • Trappa i aluminium med dubbla handledare
 • Som option finns ramp i aluminium, 6 m avsedd för nivåskillnad 0,5 m
 • Entrébelysning

 

Samtliga rum är försedda med utvändig solavskärmning, s k screen som regleras från rummet

TEKNISK BESKRIVNING K2000

MODULMÅTT

Modulyttermått BxLxH
2,9 x 9,6 x 3,3 m

BOTTENBJÄLKLAG

Golvmatta i kontorsrum/korridor
Tarkett Acczent Akustik.
Plastmatta med mattuppvik i toaletter.
Spånskiva, tvärgående bjälkar, mineralull,
spånskiva.

TAKBJÄLKLAG 3°

Takduk helklistrad protan G-duk
Spånskiva, takkilar stenull med papp.
Limträ mellan balkar, stenull.
Åldringsbeständig plastfolie, glespanel.
Gyptone takskivor i fält i kontorsrum.

FÖNSTERYTTERVÄGG

"Wafertex" med träpanelprägling.
Läkt för luftspalt, träfiberskiva.
Stående regel, mineralull.
Åldringsbeständig byggfolie.
Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.

GAVELYTTERVÄGG

"Wafertex" med träpanelprägling.
Läkt för luftspalt, regelstomme
plus isolering.
Träfiberskiva, stående regel,
mineralull.
Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.

 

 

SYSTEMINNERVÄGGAR
(grönmarkerade)

Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.
Stående regelstomme, mineralull.
Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.

DÖRRAR & FÖNSTER

Ytterdörr i aluminium. Fönster fasta eller
öppningsbara inåtgående med drejkipp
beslag.
Innerdörrar
Innerdörrar till RWC respektive 7x21 till
liten WC.

TAKAVVATTNING

Takavvattning med gemensam häng-
ränna och synligt stuprör på fasad.

YTSKIKT INVÄNDIGT

Väggytor med vitmålad glasfiberväv.
Takskivor vitmålade.
Golvmattor Tarkett Acczent Akustik 3.
Plastmatta i våtutrymme.

MILJÖ

1 VENTILATION

Ventilationsaggregat i servicemodul
med separat till-/frånluft till varje
kontorsrum. Inbyggd kyla respektive
värmepump. Aggregatet har inbyggda
filter för till-och frånluft och värmeväxlare.

 

2 UPPVÄRMNING

Uppvärmning sker med luftvärmepump
i kombination med skyddsjordade el-
radiatorer.

3 SOLAVSKÄRMNING

Samtliga rum är försedda med
utvändig solavskärmning (screen).

4 BELYSNING

Takbelysning i kontorsrum med
pendlande armaturer. I korridortak
infälld armatur. I WC väggarmatur.

EL-INSTALLATION

Anslutning av elservis i servicemoduler.
Varje kontorsrum är försett med
uttagsstav samt plats för data/tele.
Förberett med kanalisation för svagström.

GRUNDLÄGGNING/
SOCKELINKLÄDNAD

Grundläggning utgörs enligt objekts-
specifik ritning. Grunden iklädes med
glespanel.

TEKNISK BESKRIVNING K10

MODULMÅTT

Modulyttermått BxLxH
2,5 x 10,5 x 3,4 m
Invändig takhöjd 2,7 m

BOTTENBJÄLKLAG

Plastmatta plus i korridor
stegljudsmatta. Golvspånskiva.
Tvärgående bjälkar, mineralull.
Förhydringsboard, klämläkt

TAKBJÄLKLAG

Armerad PVC-matta, helklistrad.
Plywood, luftspalt 50-100 mm.
Vindskydd, tvärgående bjälkar.
Mineralull, ståltrådsnät.
Plastfolie, spånskiva alt. gips.

FÖNSTERYTTERVÄGG

Fasadskiva i kombination med
fasadplåtskassetter i fasadparti.
Glespanel, förstyvningsskiva.
Stående regel, mineralull.
Plastfolie, spånskiva alt. gips.

MODULSKILJANDE VÄGG
( fast )

Spånskiva, stående regelstomme.
Mineralull, byggboard.

 

 

 

 

 

RUMSSKILJANDE VÄGG
(eftermonterade)

Färdigbehandlad gipsskiva med
glasfiberväv. Stående stålregel-
stomme, mineralull.
Färdigbehandlad gipsskiva med
glasfiberväv.

ÖVRIGA INNERVÄGGAR

Spånskiva, stående regelstomme.
Mineralull, spånskiva.

DÖRRAR & FÖNSTER

Ytterdörr av aluminium med 2-glas
energiruta, innerdörrar lackerade.
Fönster fasaden med ett fast parti
samt ett öppningsbart inåtgående.

TAKAVVATTNING

Separat avvattning per modul med
inbyggda hängrännor samt dolda
stuprör.

YTSKIKT INVÄNDIGT

Väggytor med glasfiberväv samt
målning. Takskivor med fabriks-
behandlad yta. Innerdörrar, karmar
fönster samt listverk vitmålade.
Mönstrade golvmattor, i våtutrymme
med uppvikt sockel.

 

 

MILJÖ

1 VENTILATION

Ventilation via enhetsaggregat med
tilluftskanaler. Separat dimensionerad
luftomsättning för varje uppställning.
Vid behov kompletteras konferensrum
med ytterligare aggregat.

2 UPPVÄRMNING

Uppvärmning sker med skyddsjordade
elradiatorer som regleras via inbyggd
elektronisk termostat.

3 SOLAVSKÄRMNING

Samtliga rum är försedda med ut-
vändig solavskärmning ( screen )

4 BELYSNING

Allmänbelysning dimensionerad för
500 lux med begränsat uppljus.
I WC/städutrymme glödljusarmatur.

EL-INSTALLATION

 

GRUNDLÄGGNING/
SOCKELINKLÄDNAD

Grundläggning utgörs enligt objekts-
specifik ritning. Grunden inklädes med
Cemiwoodskivor.