TEKNISK BESKRIVNING K10

MODULMÅTT

Modulyttermått BxLxH
2,5 x 10,5 x 3,4 m
Invändig takhöjd 2,7 m

BOTTENBJÄLKLAG

Plastmatta plus i korridor
stegljudsmatta. Golvspånskiva.
Tvärgående bjälkar, mineralull.
Förhydringsboard, klämläkt

TAKBJÄLKLAG

Armerad PVC-matta, helklistrad.
Plywood, luftspalt 50-100 mm.
Vindskydd, tvärgående bjälkar.
Mineralull, ståltrådsnät.
Plastfolie, spånskiva alt. gips.

FÖNSTERYTTERVÄGG

Fasadskiva i kombination med
fasadplåtskassetter i fasadparti.
Glespanel, förstyvningsskiva.
Stående regel, mineralull.
Plastfolie, spånskiva alt. gips.

MODULSKILJANDE VÄGG
( fast )

Spånskiva, stående regelstomme.
Mineralull, byggboard.

 

 

 

 

 

RUMSSKILJANDE VÄGG
(eftermonterade)

Färdigbehandlad gipsskiva med
glasfiberväv. Stående stålregel-
stomme, mineralull.
Färdigbehandlad gipsskiva med
glasfiberväv.

ÖVRIGA INNERVÄGGAR

Spånskiva, stående regelstomme.
Mineralull, spånskiva.

DÖRRAR & FÖNSTER

Ytterdörr av aluminium med 2-glas
energiruta, innerdörrar lackerade.
Fönster fasaden med ett fast parti
samt ett öppningsbart inåtgående.

TAKAVVATTNING

Separat avvattning per modul med
inbyggda hängrännor samt dolda
stuprör.

YTSKIKT INVÄNDIGT

Väggytor med glasfiberväv samt
målning. Takskivor med fabriks-
behandlad yta. Innerdörrar, karmar
fönster samt listverk vitmålade.
Mönstrade golvmattor, i våtutrymme
med uppvikt sockel.

 

 

MILJÖ

1 VENTILATION

Ventilation via enhetsaggregat med
tilluftskanaler. Separat dimensionerad
luftomsättning för varje uppställning.
Vid behov kompletteras konferensrum
med ytterligare aggregat.

2 UPPVÄRMNING

Uppvärmning sker med skyddsjordade
elradiatorer som regleras via inbyggd
elektronisk termostat.

3 SOLAVSKÄRMNING

Samtliga rum är försedda med ut-
vändig solavskärmning ( screen )

4 BELYSNING

Allmänbelysning dimensionerad för
500 lux med begränsat uppljus.
I WC/städutrymme glödljusarmatur.

EL-INSTALLATION

 

GRUNDLÄGGNING/
SOCKELINKLÄDNAD

Grundläggning utgörs enligt objekts-
specifik ritning. Grunden inklädes med
Cemiwoodskivor.