TEKNISK BESKRIVNING K2000

MODULMÅTT

Modulyttermått BxLxH
2,9 x 9,6 x 3,3 m

BOTTENBJÄLKLAG

Golvmatta i kontorsrum/korridor
Tarkett Acczent Akustik.
Plastmatta med mattuppvik i toaletter.
Spånskiva, tvärgående bjälkar, mineralull,
spånskiva.

TAKBJÄLKLAG 3°

Takduk helklistrad protan G-duk
Spånskiva, takkilar stenull med papp.
Limträ mellan balkar, stenull.
Åldringsbeständig plastfolie, glespanel.
Gyptone takskivor i fält i kontorsrum.

FÖNSTERYTTERVÄGG

"Wafertex" med träpanelprägling.
Läkt för luftspalt, träfiberskiva.
Stående regel, mineralull.
Åldringsbeständig byggfolie.
Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.

GAVELYTTERVÄGG

"Wafertex" med träpanelprägling.
Läkt för luftspalt, regelstomme
plus isolering.
Träfiberskiva, stående regel,
mineralull.
Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.

 

 

SYSTEMINNERVÄGGAR
(grönmarkerade)

Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.
Stående regelstomme, mineralull.
Färdigvävad gipsskiva med hattprofil.

DÖRRAR & FÖNSTER

Ytterdörr i aluminium. Fönster fasta eller
öppningsbara inåtgående med drejkipp
beslag.
Innerdörrar
Innerdörrar till RWC respektive 7x21 till
liten WC.

TAKAVVATTNING

Takavvattning med gemensam häng-
ränna och synligt stuprör på fasad.

YTSKIKT INVÄNDIGT

Väggytor med vitmålad glasfiberväv.
Takskivor vitmålade.
Golvmattor Tarkett Acczent Akustik 3.
Plastmatta i våtutrymme.

MILJÖ

1 VENTILATION

Ventilationsaggregat i servicemodul
med separat till-/frånluft till varje
kontorsrum. Inbyggd kyla respektive
värmepump. Aggregatet har inbyggda
filter för till-och frånluft och värmeväxlare.

 

2 UPPVÄRMNING

Uppvärmning sker med luftvärmepump
i kombination med skyddsjordade el-
radiatorer.

3 SOLAVSKÄRMNING

Samtliga rum är försedda med
utvändig solavskärmning (screen).

4 BELYSNING

Takbelysning i kontorsrum med
pendlande armaturer. I korridortak
infälld armatur. I WC väggarmatur.

EL-INSTALLATION

Anslutning av elservis i servicemoduler.
Varje kontorsrum är försett med
uttagsstav samt plats för data/tele.
Förberett med kanalisation för svagström.

GRUNDLÄGGNING/
SOCKELINKLÄDNAD

Grundläggning utgörs enligt objekts-
specifik ritning. Grunden iklädes med
glespanel.