Planlösningar

Kontorsmodul K2000 ger möjlighet till helt öppen planlösning. De sätts samman efter era önskemål till nyckelfärdiga paviljonger. Kontorsmodulerna är ljusa, luftiga och moderna.

Kontorsmodul K10 anpassas också enkelt efter era behov och önskemål. Fasaden är i underhållsfritt material som eliminerar "barackstämpeln".

Vi prioriterar låg energiförbrukning vid såväl värme- som kylbehov. Med hjälp av kraftfulla integrerade aggregat klarar vi behovet samtidigt som vi uppfyller energiförbrukningskraven enligt BBR.

Till höger ser du förslag till planlösning för modulsystemen K 2000 och K 10.

Klicka på bilden för att se planlösningen i större format.