Utrustning & tillval

Vad behövs för ett fungerande kontor? Våra moduler är som standard utrustade med de tillbehör och funktioner som de flesta av våra kunder önskar.
Till exempel ljudisolerande väggar mellan rummen och stegdämpande mattor i korridorer bidrar till trivsel och arbetsro.

Solpaneler - för ett hållbart samhälle

Visste du att våra kontor går att få med solpaneler på taken? Det är både en energismart och kostnadseffektiv lösning jämfört med till exempel ett vattenburet system. Solpaneler placeras på paviljongernas tak och via solceller omvandlas solstrålarna till elektricitet. Om ni producerar mer solel än ni använder, levereras den tillbaka till elnätet. Den elen får ni som producent betalt för och ni kan istället köpa extra el under de tillfällen då ni använder mer än ni genererar.