Historik

 

 

Expandia grundades 1987. Vi startade i liten skala och har genom åren vuxit till ett av Nordens största företag vad gäller uthyrning av flyttbara lokaler.

Intressanta årtal i Expandias historia:

 • 1987 Verksamheten startas i Malmö
 • 1989 Bildas bolaget Expandia Moduluthyrning AB
 • 1993 Företaget flyttar till Helsingborg. Tre personer är anställda
 • 2002 Etablering av Regionkontor Norr i Västerås
 • 2004 Köper fastighet i Stidsvig, Klippans Kommun, ( HK )
 • 2007 Etablering av Regionkontor Väst i Kungsbacka
 • 2008 HK flyttas till Västerås. Expandia har vuxit till 17 medarbetare
  och omsätter ca 250 mkr
 • 2010 Dotterbolag i Norge - Expandia Moduler A/S med placering i
  Drammen
 • 2012 Företaget byter namn till Expandia Moduler AB. Flottan närmar sig
  10 000 moduler. Vi är nu 28 medarbetare och omsätter ca 400 mkr
 • 2014 Nästa steg i Norden - Dotterbolag i Danmark bildas. Hyresflottan har
  ökat ytterligare och är nu uppe i 11 000 moduler vilket motsvarar 310 000 kvm
  uthyrningsyta. Omsättningen passerar 0,5 mdkr.
 • 2015 Framgångssagan fortsätter. Expandias flotta passerar 12 000 moduler
  vilket motsvarar ca 345 000 kvm yta. Koncernen sysselsätter nu 45 medarbetare
  och når en omsättning över 600 mkr.
 • 2016 Efterfrågan på branschens produkter når extrema nivåer. Utveckling av ny produkt, Expandia S3000, genomförs. Expandias flotta närmar sig 14 500 moduler, omsättningen är knappt 800 MKr och koncernen har 49 anställda.
 • Idag är vi 62 anställda samt äger och förvaltar ca 17 000 svensktillverkade moduler vilket motsvarar 500 000 kvm lokalyta. Koncernen omsätter närmare 1 miljard kronor.