Certifiering

Vårt kvalitets- och miljöarbete är viktigt för oss och vi arbetar ständigt med att förbättra oss inom dessa områden.

 

ISO-certifierade har vi varit sedan 2012.

ISO 9001 för kvalitetsledning - säkerställer att Expandia arbetar för effektiva rutiner och processer i verksamheten.

ISO 14001 för miljöledning - säkerställer att Expandia systematiskt arbetar för att minska sin påverkan på miljön.

9001-14001-blue-small

Vi är ISO-certifierade genom Intertek, ett företag med många års erfarenhet och stort kunnande inom området.

________________

SINTEF

Sedan december 2016 är våra moduler även certifierade av SINTEF. Det är en norsk produktcertifiering med höga krav inom bland annat konstruktion, brandsäkerhet, inomhusklimat, energieffektivitet och ljudmiljö.

För att bli Sintef-certifierad krävs att man grundligt går igenom varje ingående material i produkten för att med säkerhet kunna kontrollera att materialen inte är skadliga för människor i byggnaden eller miljön utanför byggnaden. Sintef kontrollerar även alla ritningar i detaljnivå så att byggnaden är byggtekniskt och konstruktionsmässigt korrekt med goda marginaler. Sintef besöker även våra modultillverkare med jämna mellanrum för att säkerställa att vi följer de ritningar och materialspecifikationer som vi angett.

sintef

 

Kvalitets- och miljöpolicy

Expandia skall vara kundernas förstahandsval när det gäller hyra av flyttbara lokaler genom att erbjuda kunderna verksamhetsanpassade standardlösningar. Alla delar i vår verksamhet omfattas av vårt interna förbättringsarbete som syftar till att optimera kundnyttan. All vår verksamhet skall bedrivas på ett hållbart sätt, vilket innebär att miljö och sociala aspekter beaktas i alla processer.

Expandia når framgång i kvalitetsarbetet genom att:

  • leverera överenskommen lokallösning på avtalad tid
  • vara professionell i alla kundrelationer
  • säkerställa engagerade och kompetenta medarbetare
  • samverka med leverantörer kring relevanta kvalitetsaspekter

Expandia når framgång i miljöarbetet genom att:

  • ständigt förbättra miljöprestanda och förebygga föroreningar
  • kommunicera miljöarbetet såväl internt som externt
  • följa lagstiftning och andra relevanta miljökrav
  • samverka med leverantörer och myndigheter kring relevanta miljöaspekter

Verksamhetssystemet är baserat på ISO 9001 och 14001 som utgör basen i vårt arbete.

/VD